10 mei 1945

10 mei 1945


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

10 mei 1945

Birma

Het 14e leger voegt zich bij de troepen die oprukken in de Arakan en snijdt alle Japanse troepen ten westen van de Irrawaddy af

Oorlogsmisdaden

Quisling is gearresteerd

Europa

De Verenigde Staten maken bekend dat er 800.000 slachtoffers zijn gevallen in Europa, waaronder 150.000 doden

Duitse troepen in Tsjecho-Slowakije geven zich over

Grote Oceaan

Okinawa: Amerikaanse mariniers lanceren een aanval over de monding van de Asa

Oorlog op zee

Duitse onderzeeër U-825 gaf zich over bij Portland

Duitse onderzeeër U-826 gaf zich over bij Durness

Duitse onderzeeërs U-1009, U-1058, U-1105, U-1305 gaven zich over bij Loch Eriboll

Duitse onderzeeër U-1023 geeft zich over bij Weymouth

Duitse onderzeeër U-1202 ontmanteld in Bergen

Duitse onderzeeër U-510 ontmanteld bij St NaizaireVandaag in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog - 10 mei 1940 '038 1945'

80 jaar geleden — 10 mei 1940: Duitsland valt Nederland, België en Luxemburg binnen.

Duitse troepen landen bij het Belgische fort Eben Emael in het eerste gebruik van zweefvliegtuigen in de geschiedenis.

De Britse premier Neville Chamberlain treedt af en wordt vervangen door Winston Churchill.

Duitse troepen wachten om de Maas over te steken in Maastricht, Nederland, 10 mei 1940 (Duits Federaal Archief: Bild 146-1981-064-18A)

75 jaar geleden — 10 mei 1945: Duitse troepen op de Kanaaleilanden geven zich officieel over.


Vandaag in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog - 10 mei 1940 '038 1945'

80 jaar geleden — 10 mei 1940: Duitsland valt Nederland, België en Luxemburg binnen.

Duitse troepen landen bij het Belgische fort Eben Emael in het eerste gebruik van zweefvliegtuigen in de geschiedenis.

De Britse premier Neville Chamberlain treedt af en wordt vervangen door Winston Churchill.

Duitse troepen wachten om de Maas over te steken in Maastricht, Nederland, 10 mei 1940 (Duits Federaal Archief: Bild 146-1981-064-18A)

75 jaar geleden — 10 mei 1945: Duitse troepen op de Kanaaleilanden geven zich officieel over.


10 mei 1945 OVERWINNING IN EUROPA!

Elf harde en bittere maanden nadat de legers van generaal Dwight D. Eisenhower door de wallen van 'Fort Europa'8221 waren gebroken om voet op Franse bodem te zetten, was de ooit trotse Wehrmacht van Duitsland verzwakt na zes jaar van de bloedigste oorlog in de geschiedenis, boog onvoorwaardelijk de knie voor de geallieerden.

Het einde zag nazi-generaals capituleren voor Amerikaanse, Britse en Russische vertegenwoordigers, zelfs terwijl vijandige die-hards standhielden tot de laatste in Tsjechoslowakije en Noorwegen.

Het bevel van Grand Adm. Karl Dönitz aan de Duitse troepen om te stoppen met vuren kwam als een soort anti-climax, aangezien het grootste deel van de nazi-troepen hun wapens al hadden neergelegd in het aangezicht van de geallieerde lawine. 29 april gaven 1.000.000 nazi's zich over in Noord-Italië en West-Oostenrijk op 4 mei, nog eens 1.000.000 opgaven in Nederland en Denemarken, en op mei 5.400.000 behoorlijk in Zuid-Duitsland.

Toen de koppige Duitse officieren formeel hun nederlaag toegaven, koesterden noch zij, noch de nieuwe ministers van het verslagen land enige illusie over het karakter van de geallieerde voorwaarden, waarbij minister van Buitenlandse Zaken graaf Ludwig Schwenn Von Krossigk de mensen vertelde:

… Niemand mag zichzelf voor de gek houden met de hardheid van de voorwaarden.

“… Niemand mag eraan twijfelen dat er op alle terreinen van het leven zware offers van ons zullen worden gevraagd….”

Zo eindigde de Europese oorlog zes jaar nadat het machtige Duitse leger, de onvoorbereide westerse mogendheden aanviel, door Polen rolde, de laaglanden en Frankrijk met de grond gelijk maakte en vervolgens weer naar het oosten terugkeerde om het reus Rusland uit te dagen.

Terwijl de Duitsers langzaam terrein prijsgaven voordat vier Russische legers hun linies binnendrongen, helemaal van Oost-Pruisen aan de Oostzee tot aan de Karpaten grenzend aan het zuiden van Polen, reorganiseerde generaal Eisenhower zijn Amerikaanse en Britse troepen voor de grote aanval vanuit het westen.


9 mei 1949 is een maandag. Het is de 129e dag van het jaar en in de 19e week van het jaar (ervan uitgaande dat elke week op een maandag begint), of het 2e kwartaal van het jaar. Er zijn 31 dagen in deze maand. 1949 is geen schrikkeljaar, dus er zijn 365 dagen in dit jaar. De korte vorm voor deze datum die in de Verenigde Staten wordt gebruikt, is 5/9/1949, en bijna overal ter wereld is het 5/9/1949.

Deze site biedt een online datumcalculator waarmee u het verschil in het aantal dagen tussen twee kalenderdatums kunt vinden. Voer eenvoudig de start- en einddatum in om de duur van een evenement te berekenen. Je kunt deze tool ook gebruiken om te bepalen hoeveel dagen er zijn verstreken sinds je verjaardag, of om de tijd te meten tot de uitgerekende datum van je baby. De berekeningen maken gebruik van de Gregoriaanse kalender, die in 1582 is gemaakt en later in 1752 is overgenomen door Groot-Brittannië en het oostelijke deel van wat nu de Verenigde Staten zijn. Gebruik voor de beste resultaten data na 1752 of verifieer eventuele gegevens als u genealogisch onderzoek doet. Historische kalenders hebben veel variaties, waaronder de oude Romeinse kalender en de Juliaanse kalender. Schrikkeljaren worden gebruikt om het kalenderjaar te matchen met het astronomische jaar. Als u de datum probeert te achterhalen die over X dagen valt vanaf vandaag, schakelt u over naar de Dagen vanaf nu rekenmachine in plaats daarvan.


Inhoud

De naam die aan het grondgebied van het mandaat werd gegeven, was "Palestina", in overeenstemming met het lokale Palestijns-Arabische en Ottomaanse gebruik [4] [5] [6] [7] evenals de Europese tradities. [b] Het Mandaathandvest bepaalde dat Mandaat Palestina drie officiële talen zou hebben, namelijk Engels, Arabisch en Hebreeuws.

In 1926 besloten de Britse autoriteiten formeel om de traditionele Arabische en Hebreeuwse equivalenten te gebruiken voor de Engelse naam, d.w.z. filasţīn (فلسطين) en pālēśtīnā (פּלשׂתינה) respectievelijk. De Joodse leiders stelden voor dat de juiste Hebreeuwse naam zou zijn: ʾĒrēts Yiśrāʾel (ארץ ישׂראל, Land van Israël). Het uiteindelijke compromis was om de initialen van de Hebreeuwse voorgestelde naam, Alef-Yud, tussen haakjes (א״י) toe te voegen wanneer de naam van het mandaat in het Hebreeuws in officiële documenten werd genoemd. De Arabische leiding zag dit compromis als een schending van de mandaatvoorwaarden. Sommige Arabische politici stelden in plaats daarvan "Zuid-Syrië" (سوريا الجنوبية) voor als de Arabische naam. De Britse autoriteiten verwierpen dit voorstel volgens de notulen van de negende zitting van de Permanente Mandatencommissie van de Volkenbond:

Kolonel Symes legde uit dat het land door Europeanen als "Palestina" en door de Arabieren als "Falestin" werd beschreven. De Hebreeuwse naam voor het land was de aanduiding "Land van Israël", en de regering had, om aan de joodse wensen te voldoen, ermee ingestemd dat het woord "Palestina" in Hebreeuwse karakters in alle officiële documenten zou worden gevolgd door de initialen die voor die aanduiding stonden . Als tegenwicht hiervoor stelden enkele Arabische politici voor om het land "Zuid-Syrië" te noemen om zijn nauwe relatie met een andere Arabische staat te benadrukken. [9]

Het adjectief "Verplicht" geeft aan dat de juridische status van de entiteit, afgeleid van een mandaat van de Volkenbond, niet gerelateerd is aan het meer alledaagse gebruik van het woord als synoniem voor "verplicht" of "noodzakelijk". [10]

Jaren 1920

Na de komst van de Britten richtten Arabische inwoners in alle grote steden moslim-christelijke verenigingen op. [11] In 1919 sloten zij zich aan om het eerste Palestina-Arabische congres in Jeruzalem te houden. [12] Het was in de eerste plaats gericht op de representatieve regering en oppositie tegen de Balfour-verklaring. [13] Tegelijkertijd werd in maart 1918 de zionistische commissie gevormd die actief werd in het bevorderen van zionistische doelstellingen in Palestina. Op 19 april 1920 vonden de verkiezingen plaats voor de Assemblee van Afgevaardigden van de Palestijns-Joodse gemeenschap. [14]

In maart 1920 was er een aanval door Arabieren op het Joodse dorp Tel Hai. In april was er weer een aanval op Joden, dit keer in Jeruzalem.

In juli 1920 verving een Brits burgerbestuur onder leiding van een Hoge Commissaris het militaire bestuur. [15] De eerste Hoge Commissaris, Herbert Samuel, een zionist en een recente Britse minister, arriveerde op 20 juni 1920 in Palestina om zijn benoeming vanaf 1 juli op zich te nemen.

Een van de eerste acties van het nieuw geïnstalleerde civiele bestuur was het verlenen van concessies van de verplichte regering voor belangrijke economische activa. In 1921 verleende de regering Pinhas Rutenberg - een joodse ondernemer - concessies voor de productie en distributie van elektriciteit. Rutenberg richtte al snel een elektriciteitsbedrijf op waarvan de aandeelhouders zionistische organisaties, investeerders en filantropen waren. Palestijns-Arabieren zagen het als bewijs dat de Britten het zionisme wilden begunstigen. De Britse regering beweerde dat elektrificatie de economische ontwikkeling van het land als geheel zou verbeteren, terwijl ze tegelijkertijd hun inzet om een ​​Joods Nationaal Tehuis te vergemakkelijken door middel van economische – in plaats van politieke – middelen veilig zou stellen. [16]

In mei 1921 stierven bijna 100 mensen tijdens rellen in Jaffa nadat een ongeregeldheid tussen rivaliserende Joodse linkse demonstranten werd gevolgd door aanvallen van Arabieren op Joden.

Samuel probeerde zelfbesturende instellingen in Palestina op te richten, zoals vereist door het mandaat, maar de Arabische leiding weigerde samen te werken met enige instelling die Joodse deelname omvatte. [17] Toen grootmoefti van Jeruzalem Kamil al-Husayni in maart 1921 stierf, benoemde Hoge Commissaris Samuel zijn halfbroer Mohammad Amin al-Husseini in de functie. Amin al-Husseini, een lid van de al-Husayni-clan van Jeruzalem, was een Arabische nationalist en moslimleider. Als grootmoefti, evenals in de andere invloedrijke posities die hij in deze periode bekleedde, speelde al-Husseini een sleutelrol in de gewelddadige oppositie tegen het zionisme. In 1922 werd al-Husseini verkozen tot voorzitter van de Hoge Moslim Raad die in december 1921 door Samuel was ingesteld. [18] [19] De Raad controleerde de Waqf-fondsen, die jaarlijks tienduizenden ponden waard waren [20] en de weeskinderen fondsen, met een jaarlijkse waarde van ongeveer £ 50.000, vergeleken met de £ 600.000 in de jaarlijkse begroting van het Joods Agentschap. [21] Bovendien controleerde hij de islamitische rechtbanken in Palestina. Deze rechtbanken hadden onder meer de bevoegdheid om leraren en predikers aan te stellen.

Het Palestina-besluit van 1922 [22] stelde een Wetgevende Raad in, die uit 23 leden zou bestaan: 12 gekozen, 10 benoemd en de Hoge Commissaris. [23] Van de 12 gekozen leden waren er acht moslim Arabieren, twee christelijke Arabieren en twee joden. [24] Arabieren protesteerden tegen de verdeling van de zetels, met het argument dat aangezien zij 88% van de bevolking uitmaakten, het hebben van slechts 43% van de zetels oneerlijk was. [24] Verkiezingen vonden plaats in februari en maart 1923, maar als gevolg van een Arabische boycot werden de resultaten nietig verklaard en werd een 12-koppige Adviesraad opgericht. [23]

Op het Eerste Wereldcongres van Joodse Vrouwen dat in 1923 in Wenen, Oostenrijk werd gehouden, werd besloten dat: "Het lijkt daarom de plicht van alle Joden te zijn om mee te werken aan de sociaal-economische wederopbouw van Palestina en om helpen bij de vestiging van joden in dat land." [25]

In oktober 1923 bezorgde Groot-Brittannië de Volkenbond een rapport over het bestuur van Palestina voor de periode 1920-1922, dat de periode vóór het mandaat bestreek. [26]

In augustus 1929 waren er rellen waarbij 250 mensen omkwamen.

1930: Arabische gewapende opstand

In 1930 arriveerde sjeik Izz ad-Din al-Qassam in Palestina vanuit Syrië en organiseerde en richtte de Black Hand op, een anti-zionistische en anti-Britse militante organisatie. Hij rekruteerde en regelde militaire training voor boeren, en in 1935 had hij tussen de 200 en 800 mannen aangeworven. De cellen waren uitgerust met bommen en vuurwapens, die ze gebruikten om zionistische kolonisten in het gebied te doden, en ze namen ook deel aan een campagne van vandalisme van de door kolonisten geplante bomen en Britse aangelegde spoorlijnen. [27] In november 1935 waren twee van zijn mannen betrokken bij een vuurgevecht met een Palestijnse politiepatrouille die op fruitdieven jaagde, waarbij een politieagent werd gedood. Na het incident startte de Britse politie een zoektocht en omsingelde al-Qassam in een grot in de buurt van Ya'bad. In de daaropvolgende strijd werd al-Qassam gedood. [27]

De Arabische opstand

De dood van al-Qassam op 20 november 1935 leidde tot grote verontwaardiging in de Arabische gemeenschap. Grote menigten vergezelden Qassams lichaam naar zijn graf in Haifa. Een paar maanden later, in april 1936, brak de Arabische nationale algemene staking uit. De staking duurde tot oktober 1936, op initiatief van het Arabische Hoger Comité, onder leiding van Amin al-Husseini. In de zomer van dat jaar werden duizenden hectaren en boomgaarden van Joodse landbouwgrond vernietigd. Joodse burgers werden aangevallen en gedood, en sommige Joodse gemeenschappen, zoals die in Beisan (Beit She'an) en Acre, vluchtten naar veiliger gebieden. (Gilbert 1998, p. 80) Het geweld nam ongeveer een jaar af terwijl de Britten de Peel Commission stuurden om het te onderzoeken. (Khalidi 2006, blz. 87-90)

Tijdens de eerste fasen van de Arabische Opstand, als gevolg van rivaliteit tussen de clans van al-Husseini en Nashashibi onder de Palestijnse Arabieren, werd Raghib Nashashibi gedwongen naar Egypte te vluchten na verschillende moordpogingen in opdracht van Amin al-Husseini. [28]

Na de Arabische verwerping van de aanbeveling van de Peelcommissie, hervatte de opstand in de herfst van 1937. In de volgende 18 maanden verloren de Britten de controle over Nablus en Hebron. Britse troepen, ondersteund door 6.000 gewapende Joodse hulppolitie, [29] onderdrukten de wijdverbreide rellen met overweldigende kracht. De Britse officier Charles Orde Wingate (die om religieuze redenen een zionistische opwekking steunde [30] ) organiseerde speciale nachtploegen bestaande uit Britse soldaten en joodse vrijwilligers zoals Yigal Alon, die "aanzienlijke successen boekten tegen de Arabische rebellen in Beneden-Galilea en in de Jizreël-vallei" (Black 1991, p. 14) door het uitvoeren van invallen in Arabische dorpen. (Shapira 1992, pp. 247, 249, 350) De Joodse militie Irgun gebruikte ook geweld tegen Arabische burgers als "vergeldingsacties", [31] door marktplaatsen en bussen aan te vallen.

Tegen de tijd dat de opstand in maart 1939 eindigde, waren meer dan 5.000 Arabieren, 400 Joden en 200 Britten gedood en waren minstens 15.000 Arabieren gewond. [32] De opstand resulteerde in de dood van 5.000 Palestijnse Arabieren en het verwonden van 10.000. In totaal werd 10% van de volwassen Arabische mannelijke bevolking gedood, gewond, gevangengezet of verbannen. (Khalidi 2001, p. 26) Van 1936 tot 1945 namen de Britten, terwijl ze veiligheidsafspraken maakten met het Joodse Agentschap, 13.200 vuurwapens van Arabieren en 521 wapens van Joden in beslag. [33]

De aanvallen op de Joodse bevolking door Arabieren hadden drie blijvende gevolgen: ten eerste leidden ze tot de vorming en ontwikkeling van Joodse ondergrondse milities, voornamelijk de Haganah, die in 1948 beslissend zouden blijken te zijn. Ten tweede werd duidelijk dat de twee gemeenschappen niet konden worden verzoend, en het idee van verdeling was geboren. Ten derde reageerden de Britten op de Arabische oppositie met het Witboek van 1939, dat de aankoop en immigratie van Joodse gronden ernstig beperkte. Met de komst van de Tweede Wereldoorlog werd zelfs dit verlaagde immigratiequotum echter niet bereikt. Het Witboekbeleid zelf radicaliseerde delen van de Joodse bevolking, die na de oorlog niet meer met de Britten wilden samenwerken.

De opstand had ook een negatief effect op het Palestijns-Arabische leiderschap, de sociale cohesie en de militaire capaciteiten en droeg bij aan de uitkomst van de oorlog van 1948 omdat "toen de Palestijnen in 1947-1949 voor hun meest noodlottige uitdaging stonden, ze nog steeds leden onder de Britse repressie van 1936-1939, en waren in feite zonder een verenigd leiderschap. Men zou zelfs kunnen stellen dat ze vrijwel helemaal geen leiderschap hadden." [34]

Partitie voorstellen

In 1937 stelde de Peel-commissie een scheiding voor tussen een kleine Joodse staat, waarvan de Arabische bevolking zou moeten worden overgebracht, en een Arabische staat die aan Jordanië zou worden gehecht. Het voorstel werd ronduit verworpen door de Arabieren. De twee belangrijkste Joodse leiders, Chaim Weizmann en David Ben-Gurion, hadden het Zionistische Congres overtuigd om de Peel-aanbevelingen dubbelzinnig goed te keuren als basis voor meer onderhandelingen. [35] [36] [37] [38] [39] In een brief aan zijn zoon in oktober 1937, legde Ben-Gurion uit dat verdeling een eerste stap zou zijn naar "bezit van het land als geheel". [40] [41] [42] Hetzelfde gevoel werd opgetekend door Ben-Gurion bij andere gelegenheden, zoals tijdens een vergadering van de uitvoerende macht van het Joods Agentschap in juni 1938, [43] en door Chaim Weizmann. [42] [44]

Na de Conferentie van Londen (1939) publiceerde de Britse regering een Witboek waarin een limiet werd voorgesteld voor Joodse immigratie uit Europa, beperkingen op Joodse grondaankopen en een programma voor het creëren van een onafhankelijke staat om het mandaat binnen tien jaar te vervangen. Dit werd door de Yishuv gezien als verraad aan de verplichte voorwaarden, vooral in het licht van de toenemende Jodenvervolging in Europa. Als reactie organiseerden zionisten Aliyah Bet, een programma voor illegale immigratie naar Palestina. Lehi, een kleine groep extremistische zionisten, voerde gewapende aanvallen uit op de Britse autoriteiten in Palestina. Het Joodse Agentschap, dat de mainstream zionistische leiding en het grootste deel van de Joodse bevolking vertegenwoordigde, hoopte echter nog steeds Groot-Brittannië te overtuigen om hervatte Joodse immigratie toe te staan, en werkte samen met Groot-Brittannië in de Tweede Wereldoorlog.

Tweede Wereldoorlog

Geallieerde en as-activiteit

Op 10 juni 1940 verklaarde Italië de oorlog aan het Britse Gemenebest en koos het de kant van Duitsland. Binnen een maand vielen de Italianen Palestina vanuit de lucht aan, waarbij ze Tel Aviv en Haifa bombardeerden [45], waarbij meerdere slachtoffers vielen.

In 1942 was er een periode van grote bezorgdheid voor de Yishuv, toen de strijdkrachten van de Duitse generaal Erwin Rommel oostwaarts over Noord-Afrika oprukten naar het Suezkanaal en de angst bestond dat ze Palestina zouden veroveren. Deze periode werd de "200 dagen van angst" genoemd. Deze gebeurtenis was de directe aanleiding voor de oprichting, met Britse steun, van de Palmach [46] - een hoog opgeleide reguliere eenheid van Haganah (een paramilitaire groep die grotendeels bestond uit reservetroepen).

Zoals in het grootste deel van de Arabische wereld, was er geen eensgezindheid onder de Palestijnse Arabieren over hun standpunt ten aanzien van de strijdende partijen in de Tweede Wereldoorlog. Een aantal leiders en publieke figuren zagen een overwinning van de As als de waarschijnlijke uitkomst en een manier om Palestina terug te krijgen van de zionisten en de Britten. Hoewel Arabieren niet hoog aangeschreven stonden door de nazi-rassentheorie, moedigden de nazi's Arabische steun aan als tegenwicht tegen de Britse hegemonie. [47] Op de verjaardag van de Balfour-verklaring in 1943 stuurden SS-Reichsführer Heinrich Himmler en minister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop telegrammen ter ondersteuning van de grootmoefti van Jeruzalem, Mohammad Amin al-Husseini, om voor te lezen voor een radio-uitzending voor een bijeenkomst supporters in Berlijn. [c] [48] [49]

Mobilisatie

Op 3 juli 1944 stemde de Britse regering in met de oprichting van een Joodse Brigade, met zorgvuldig geselecteerde Joodse en ook niet-Joodse hoge officieren. Op 20 september 1944 kondigde een officieel communiqué van het Ministerie van Oorlog de vorming aan van de Joodse Brigadegroep van het Britse leger. De Joodse brigade was toen gestationeerd in Tarvisio, in de buurt van het drielandenpunt van Italië, Joegoslavië en Oostenrijk, waar het een sleutelrol speelde in de inspanningen van de Berihah om Joden te helpen ontsnappen uit Europa voor Palestina, een rol die veel van haar leden zouden blijven na de brigade werd ontbonden. Een van de projecten was de opvoeding en verzorging van de Selvino-kinderen. Later werden veteranen van de Joodse Brigade belangrijke deelnemers van de nieuwe staat Israël's Israel Defense Forces.

Van het Palestijnse regiment werden twee pelotons, een joods, onder bevel van brigadegeneraal Ernest Benjamin, en een andere Arabier gestuurd om zich bij de geallieerde troepen aan het Italiaanse front te voegen, nadat ze hadden deelgenomen aan het laatste offensief daar.

Naast Joden en Arabieren uit Palestina hadden de Britten medio 1944 in totaal een multi-etnische troepenmacht verzameld bestaande uit vrijwillige Europese Joodse vluchtelingen (uit door Duitsland bezette landen), Jemenitische Joden en Abessijnse Joden. [50]

De Holocaust en immigratiequota

In 1939, als gevolg van het Witboek van 1939, verminderden de Britten het aantal immigranten dat Palestina mocht binnenkomen. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust begonnen kort daarna en toen het jaarlijkse quotum van 15.000 was overschreden, werden Joden die de nazi-vervolging ontvluchtten geïnterneerd in detentiekampen of gedeporteerd naar plaatsen zoals Mauritius. [51]

Vanaf 1939 werd een clandestiene immigratie-inspanning genaamd Aliya Bet geleid door een organisatie genaamd Mossad LeAliyah Bet. Tienduizenden Europese joden ontsnapten aan de nazi's in boten en kleine schepen op weg naar Palestina. De Royal Navy onderschepte veel van de schepen, andere waren niet zeewaardig en vergingen een Haganah-bom die de SS tot zinken bracht Patria, waarbij 267 mensen omkwamen werden twee andere schepen tot zinken gebracht door Sovjetonderzeeërs: de motorschoener struma werd in februari 1942 door een Sovjet-onderzeeër getorpedeerd en tot zinken gebracht in de Zwarte Zee, waarbij bijna 800 mensen om het leven kwamen. [52] De laatste vluchtelingenboten die tijdens de oorlog Palestina probeerden te bereiken, waren de Bulbul, Mefküre en Morina in augustus 1944. Een Sovjet-onderzeeër zonk de motorschoener Mefküre door torpedo- en granaatvuur en machinegeweren overlevenden in het water, [53] het doden van tussen de 300 en 400 vluchtelingen. [54] Illegale immigratie hervat na de Tweede Wereldoorlog.

Na de oorlog waren 250.000 Joodse vluchtelingen gestrand in ontheemdenkampen in Europa. Ondanks de druk van de wereldopinie, met name de herhaalde verzoeken van de Amerikaanse president Harry S. Truman en de aanbevelingen van de Anglo-Amerikaanse onderzoekscommissie om 100.000 Joden onmiddellijk de toegang tot Palestina te verlenen, handhaafden de Britten het immigratieverbod.

Begin van de zionistische opstand

De Joodse bewegingen Lehi (Strijders voor de Vrijheid van Israël) en Irgun (Nationale Militaire Organisatie) begonnen in de jaren veertig gewelddadige opstanden tegen het Britse mandaat. Op 6 november 1944 vermoordden Eliyahu Hakim en Eliyahu Bet Zuri (leden van Lehi) Lord Moyne in Caïro. Moyne was de Britse minister van Staat voor het Midden-Oosten en sommigen zeggen dat de moord de Britse premier Winston Churchill tegen de zionistische zaak heeft gemaakt. Na de moord op Lord Moyne ontvoerden, ondervroegen en droegen de Haganah veel leden van de Irgun ("The Hunting Season") over aan de Britten, en de Joods Agentschap Executive besloot tot een reeks maatregelen tegen "terroristische organisaties" in Palestina . [55] Irgun beval zijn leden zich niet te verzetten tegen of wraak te nemen met geweld, om een ​​burgeroorlog te voorkomen.

Na de Tweede Wereldoorlog: opstand en het verdelingsplan

De drie belangrijkste Joodse ondergrondse krachten verenigden zich later om de Joodse Verzetsbeweging te vormen en verschillende aanvallen en bombardementen uit te voeren tegen de Britse regering. In 1946 blies de Irgun het King David Hotel in Jeruzalem, het hoofdkwartier van de Britse regering, op, waarbij 92 mensen omkwamen. Na het bombardement begon de Britse regering illegale Joodse immigranten op Cyprus op te sluiten. In 1948 vermoordden de Lehi de VN-bemiddelaar graaf Bernadotte in Jeruzalem. Yitzak Shamir, de toekomstige premier van Israël, was een van de samenzweerders.

De negatieve publiciteit die het gevolg was van de situatie in Palestina zorgde ervoor dat het mandaat in Groot-Brittannië alom impopulair werd en dat het Congres van de Verenigde Staten het verstrekken van essentiële leningen aan de Britten voor de wederopbouw uitstelde. De Britse Labour-partij had vóór haar verkiezing in 1945 beloofd om massale Joodse migratie naar Palestina toe te staan, maar kwam deze belofte na toen ze eenmaal in functie was. De anti-Brits-joodse strijdbaarheid nam toe en de situatie vereiste de aanwezigheid van meer dan 100.000 Britse troepen in het land. Na de Acre Prison Break en de vergeldingsophanging van Britse sergeanten door de Irgun, kondigden de Britten hun wens aan om het mandaat te beëindigen en zich uiterlijk begin augustus 1948 terug te trekken. [56]

De Anglo-Amerikaanse onderzoekscommissie in 1946 was een gezamenlijke poging van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten om overeenstemming te bereiken over een beleid met betrekking tot de toelating van Joden tot Palestina. In april meldde de commissie dat haar leden tot een unaniem besluit waren gekomen. Het Comité keurde de Amerikaanse aanbeveling goed voor de onmiddellijke opname van 100.000 Joodse vluchtelingen uit Europa naar Palestina. Het beval ook aan dat er geen Arabische en geen Joodse staat zou zijn. Het Comité verklaarde dat "om voor eens en voor altijd te beschikken over de exclusieve aanspraken van Joden en Arabieren op Palestina, wij het als essentieel beschouwen dat er een duidelijke principiële verklaring wordt afgelegd dat de Joden de Arabieren niet zullen domineren en de Arabieren niet domineren Jood in Palestina". De Amerikaanse president Harry S Truman maakte de Britse regering woedend door een verklaring af te geven waarin hij de 100.000 vluchtelingen steunde, maar weigerde de rest van de bevindingen van de commissie te erkennen. Groot-Brittannië had de VS om hulp gevraagd bij de uitvoering van de aanbevelingen. Het Amerikaanse Ministerie van Oorlog had eerder gezegd dat om Groot-Brittannië te helpen bij het handhaven van de orde tegen een Arabische opstand, een open-end Amerikaanse inzet van 300.000 troepen nodig zou zijn. De onmiddellijke toelating van 100.000 nieuwe Joodse immigranten zou vrijwel zeker een Arabische opstand hebben uitgelokt. [57]

Deze gebeurtenissen waren de beslissende factoren die Groot-Brittannië dwongen om hun wens aan te kondigen om het Palestijnse mandaat te beëindigen en de kwestie van Palestina voor te leggen aan de Verenigde Naties, de opvolger van de Volkenbond. De VN hebben op 15 mei 1947 UNSCOP (het speciale VN-comité voor Palestina) opgericht met vertegenwoordigers van 11 landen. UNSCOP hield hoorzittingen en maakte een algemeen overzicht van de situatie in Palestina, en bracht op 31 augustus haar rapport uit. Zeven leden (Canada, Tsjecho-Slowakije, Guatemala, Nederland, Peru, Zweden en Uruguay) adviseerden de oprichting van onafhankelijke Arabische en Joodse staten, waarbij Jeruzalem onder internationaal bestuur zou worden geplaatst. Drie leden (India, Iran en Joegoslavië) steunden de oprichting van één federale staat met zowel Joodse als Arabische deelstaten. Australië onthield zich van stemming. [58]

Op 29 november 1947 nam de Algemene Vergadering van de VN, met 33 stemmen tegen 13, bij 10 onthoudingen, een resolutie aan waarin de goedkeuring en uitvoering van de Plan van verdeling met Economische Unie als Resolutie 181 (II), [59] [60], terwijl enkele aanpassingen worden aangebracht aan de grenzen tussen de twee door haar voorgestelde staten. De divisie zou van kracht worden op de datum van de Britse terugtrekking. Het verdelingsplan vereiste dat de voorgestelde staten volledige burgerrechten toekenden aan alle mensen binnen hun grenzen, ongeacht ras, religie of geslacht. De Algemene Vergadering van de VN heeft alleen de bevoegdheid om aanbevelingen te doen, daarom was UNGAR 181 niet juridisch bindend. [61] Zowel de VS als de Sovjet-Unie steunden de resolutie. Haïti, Liberia en de Filippijnen hebben op het laatste moment hun stem veranderd onder gezamenlijke druk van de VS en van zionistische organisaties. [62] [63] [64] De vijf leden van de Arabische Liga, die toen stemgerechtigde leden waren, stemden tegen het Plan.

Het Joods Agentschap, de Joodse staat-in-formatie, accepteerde het plan en bijna alle Joden in Palestina verheugden zich over het nieuws.

Het verdelingsplan werd van de hand gewezen [ spreektaal? ] door Palestijns-Arabisch leiderschap en door het grootste deel van de Arabische bevolking. [d] [e] Tijdens een bijeenkomst in Caïro in november en december 1947, nam de Arabische Liga vervolgens een reeks resoluties aan die een militaire oplossing voor het conflict bekrachtigden.

Groot-Brittannië kondigde aan dat het het verdelingsplan zou accepteren, maar weigerde het af te dwingen, met het argument dat het niet werd aanvaard door de Arabieren. Groot-Brittannië weigerde ook tijdens de overgangsperiode het bestuur van Palestina te delen met de Palestijnse Commissie van de VN. In september 1947 kondigde de Britse regering aan dat het mandaat voor Palestina op 14 mei 1948 om middernacht zou eindigen. [67] [68] [69]

Ook enkele joodse organisaties waren tegen het voorstel. Irgun-leider Menachem Begin kondigde aan: "De verdeling van het vaderland is illegaal. Het zal nooit worden erkend. De ondertekening door instellingen en individuen van de verdelingsovereenkomst is ongeldig. Het zal het Joodse volk niet binden. Jeruzalem was en zal voor altijd onze hoofdstad zijn Eretz Israël zal worden hersteld aan het volk van Israël. Alles. En voor altijd." [70]

Beëindiging van het mandaat

Toen het VK in 1946 de onafhankelijkheid van Transjordanië aankondigde, namen de laatste vergadering van de Volkenbond en de Algemene Vergadering resoluties aan waarin ze het nieuws verwelkomden. [71] Het Joods Agentschap maakte bezwaar en beweerde dat Transjordanië een integraal onderdeel van Palestina was en dat volgens artikel 80 van het VN-Handvest het Joodse volk een zeker belang had in zijn grondgebied. [72]

Tijdens de beraadslagingen van de Algemene Vergadering over Palestina waren er suggesties dat het wenselijk zou zijn om een ​​deel van het grondgebied van Transjordanië in de voorgestelde Joodse staat op te nemen. Een paar dagen voor de goedkeuring van Resolutie 181 (II) op 29 november 1947, merkte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marshall op dat er door het ad-hoccomité veelvuldig werd verwezen naar de wenselijkheid van de Joodse staat met zowel de Negev als een "uitlaat naar de Rode Zee en de haven van Akaba". [73] Volgens John Snetsinger bezocht Chaim Weizmann president Truman op 19 november 1947 en zei dat het absoluut noodzakelijk was dat de Negev en de haven van Aqaba onder Joodse controle zouden komen en dat ze in de Joodse staat zouden worden opgenomen. [74] Truman belde de Amerikaanse delegatie bij de VN en vertelde hen dat hij het standpunt van Weizmann steunde. [75] Het Trans-Jordanische memorandum sloot echter gebieden van het emiraat Transjordanië uit van elke Joodse nederzetting. [76]

Onmiddellijk na de VN-resolutie brak de burgeroorlog van 1947-1948 in het Mandaat Palestina uit tussen de Arabische en Joodse gemeenschappen en begon het Britse gezag af te brokkelen. Op 16 december 1947 trok de Palestijnse politie zich terug uit het gebied van Tel Aviv, waar meer dan de helft van de Joodse bevolking woont, en droeg de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde over aan de Joodse politie. [77] Terwijl de burgeroorlog voortduurde, trokken de Britse strijdkrachten zich geleidelijk terug uit Palestina, hoewel ze af en toe tussenbeide kwamen ten gunste van beide partijen. Toen ze zich terugtrokken, droegen ze de controle over aan de lokale autoriteiten en werden de lokale politiediensten belast met het handhaven van de openbare orde. De gebieden waaruit ze zich terugtrokken, werden vaak al snel oorlogsgebieden. De Britten bleven sterk aanwezig in Jeruzalem en Haifa, zelfs toen Jeruzalem werd belegerd door Arabische troepen en het toneel van hevige gevechten werd, hoewel de Britten af ​​en toe tussenbeide kwamen in de gevechten, grotendeels om hun evacuatieroutes veilig te stellen, onder meer door de staat van beleg af te kondigen en de wapenstilstand. De Palestijnse politie was grotendeels buiten werking en overheidsdiensten zoals maatschappelijk welzijn, controle van de watervoorziening en postdiensten werden ingetrokken. In maart 1948 werden alle Britse rechters in Palestina teruggestuurd naar Groot-Brittannië. [78] In april 1948 trokken de Britten zich terug uit het grootste deel van Haifa, maar behielden een enclave in het havengebied om te worden gebruikt bij de evacuatie van Britse troepen, en behielden RAF Ramat David, een vliegbasis in de buurt van Haifa, om hun terugtocht te dekken. achter een vrijwillige politiemacht om de orde te handhaven. De stad werd snel veroverd door de Haganah in de Slag om Haifa. Na de overwinning kondigden de Britse strijdkrachten in Jeruzalem aan dat ze niet van plan waren de controle over lokale overheden over te nemen, maar dat ze geen acties zouden toestaan ​​die de veilige en ordelijke terugtrekking van de Britse troepen uit Palestina zouden belemmeren, en dat ze militaire rechtbanken zouden opzetten om te proberen personen die tussenbeide zijn gekomen. [79] [80] [81] Hoewel tegen die tijd het Britse gezag in het grootste deel van Palestina was afgebroken, met het grootste deel van het land onder controle van de Joden en Arabieren, bleef de Britse lucht- en zeeblokkade van Palestina stevig op zijn plaats. Hoewel Arabische vrijwilligers de grenzen tussen Palestina en de omringende Arabische staten konden oversteken om mee te vechten, stonden de Britten de reguliere legers van de omringende Arabische staten niet toe om Palestina binnen te trekken.

De Britten hadden de VN op de hoogte gebracht van hun voornemen om het mandaat uiterlijk op 1 augustus 1948 te beëindigen. [82] [83] Begin 1948 kondigde het Verenigd Koninkrijk echter vast van plan te zijn zijn mandaat in Palestina op 15 mei te beëindigen. In reactie daarop legde president Harry S. Truman op 25 maart een verklaring af waarin hij een VN-trusteeship voorstelt in plaats van een verdeling, waarin hij stelt dat "helaas duidelijk is geworden dat het verdelingsplan op dit moment niet met vreedzame middelen kan worden uitgevoerd. Tenzij er noodmaatregelen worden genomen, er zal op die datum geen openbare autoriteit in Palestina zijn die in staat is de openbare orde te handhaven. Geweld en bloedvergieten zullen neerdalen op het Heilige Land. Grootschalige gevechten onder de mensen van dat land zullen het onvermijdelijke resultaat zijn". [84] Het Britse parlement nam de nodige wetgeving aan om het mandaat te beëindigen met de Palestijnse wet, die op 29 april 1948 koninklijk werd goedgekeurd. [85]

Op 14 mei 1948 waren de enige Britse troepen die nog in Palestina waren in het gebied van Haifa en in Jeruzalem. Diezelfde dag trok het Britse garnizoen in Jeruzalem zich terug en Hoge Commissaris Alan Cunningham verliet de stad naar Haifa, waar hij het land over zee zou verlaten. De Joodse leiding, geleid door de toekomstige premier, David Ben-Gurion, verklaarde in de middag van 14 mei 1948 de oprichting van een Joodse staat in Eretz-Israël, bekend als de staat Israël [86] (5 Iyar 5708). volgens de Hebreeuwse kalender), om middernacht van die dag in werking te treden. [87] [88] [89] Op dezelfde dag vroeg de Voorlopige Regering van Israël de Amerikaanse regering om erkenning, op de grenzen gespecificeerd in het VN-plan voor verdeling. [90] De Verenigde Staten antwoordden onmiddellijk en erkenden "de voorlopige regering als de feitelijke autoriteit". [91]

Op 14/15 mei 1948 om middernacht liep het mandaat voor Palestina af en ontstond de staat Israël. De Palestijnse regering hield formeel op te bestaan, de status van de Britse strijdkrachten die zich nog in het proces van terugtrekking uit Haifa bevonden, veranderde in bezetters van vreemd grondgebied, de Palestijnse politie trad formeel af en werd ontbonden, waarbij het resterende personeel samen met de Britse strijdkrachten werd geëvacueerd, de De Britse blokkade van Palestina werd opgeheven en al degenen die Palestijnse burgers waren, waren niet langer Britse beschermde personen, aangezien verplichte Palestijnse paspoorten geen Britse bescherming meer gaven. [80] [92] De Palestijnse exodus van 1948 vond plaats in de periode voorafgaand aan het einde van het mandaat en daarna. [93] [94] [95]

In de komende dagen staken ongeveer 700 Libanese, 1.876 Syrische, 4.000 Iraakse en 2.800 Egyptische troepen de grens over naar Palestina, waarmee de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948 begon. [96] Ongeveer 4.500 Transjordaanse troepen, gedeeltelijk onder bevel van 38 Britse officieren die slechts enkele weken eerder hun commissie in het Britse leger hadden neergelegd, waaronder de algemene commandant, generaal John Bagot Glubb, trokken het Corpus separatum-gebied binnen dat Jeruzalem en zijn omgeving omvatte (in reactie op de Haganah-operatie Kilshon) [97] en verhuisde naar gebieden die door het VN-verdelingsplan waren aangewezen als onderdeel van de Arabische staat. De oorlog, die tot 1949 zou duren, zou ertoe leiden dat Israël zich zou uitbreiden tot ongeveer 78% van het grondgebied van het voormalige Britse mandaat, waarbij Jordanië de Westelijke Jordaanoever zou veroveren en annexeren en Egypte de Gazastrook zou veroveren. Met het einde van het mandaat werden de resterende Britse troepen in Israël geconcentreerd in een enclave in het havengebied van Haifa waardoor ze werden teruggetrokken en bij RAF Ramat David, die werd gehandhaafd om de terugtrekking te dekken. Op 26 mei droegen de Britten RAF Ramat David over aan de Israëli's en op 30 juni werden de laatste Britse troepen uit Haifa geëvacueerd.De Britse vlag werd neergelaten vanaf het administratieve gebouw van de haven van Haifa en de Israëlische vlag werd op zijn plaats gehesen, en het havengebied van Haifa werd tijdens een ceremonie formeel overhandigd aan de Israëlische autoriteiten. [98]

Palestijns-Arabische gemeenschap

De resolutie van de San Remo-conferentie bevatte een vrijwaringsclausule voor de bestaande rechten van de niet-joodse gemeenschappen. De conferentie aanvaardde de voorwaarden van het mandaat met betrekking tot Palestina, met dien verstande dat in het memorandum een ​​juridische toezegging van de Mandaatmacht was opgenomen dat het niet zou leiden tot afstand van de rechten die tot dusverre genoten door de niet-joodse gemeenschappen in Palestina . [99] De ontwerpmandaten voor Mesopotamië en Palestina en alle naoorlogse vredesverdragen bevatten clausules voor de bescherming van religieuze groeperingen en minderheden. De mandaten beriepen zich op de verplichte rechtsmacht van het Permanente Hof van Internationale Justitie bij eventuele geschillen. [100]

Artikel 62 (LXII) van het Verdrag van Berlijn, 13 juli 1878 [101] handelde over godsdienstvrijheid en burgerlijke en politieke rechten in alle delen van het Ottomaanse Rijk. [102] De garanties worden vaak "religieuze rechten" of "rechten van minderheden" genoemd. De garanties omvatten echter een verbod op discriminatie in burgerlijke en politieke zaken. Verschil van godsdienst kan aan niemand worden verweten als grond voor uitsluiting of onbekwaamheid in zaken die verband houden met het genot van burgerlijke of politieke rechten, toelating tot openbare functies, functies en eerbewijzen, of de uitoefening van de verschillende beroepen en industrieën, " in welke plaats dan ook".

Een juridische analyse uitgevoerd door het Internationaal Gerechtshof merkte op dat het Verdrag van de Volkenbond de gemeenschappen van Palestina voorlopig als onafhankelijke naties had erkend. Het mandaat markeerde eenvoudigweg een overgangsperiode, met als doel en doel om het mandaatgebied te leiden tot een onafhankelijke staat met zelfbestuur. [103] Rechter Higgins legde uit dat het Palestijnse volk recht heeft op hun grondgebied, op zelfbeschikking en op een eigen staat." [104] Het Hof zei dat specifieke garanties met betrekking tot bewegingsvrijheid en toegang tot de heilige plaatsen in het Verdrag van Berlijn (1878) was bewaard gebleven onder de voorwaarden van het Palestijnse Mandaat en een hoofdstuk van het Verdelingsplan van de Verenigde Naties voor Palestina.[105]

Volgens historicus Rashid Khalidi negeerde het mandaat de politieke rechten van de Arabieren. [106] De Arabische leiding drong er herhaaldelijk bij de Britten op aan om hun nationale en politieke rechten te verlenen, zoals een representatieve regering, over Joodse nationale en politieke rechten in de resterende 23% van het mandaat van Palestina dat de Britten hadden gereserveerd voor een Joods thuisland. De Arabieren herinnerden de Britten aan de Veertien Punten van president Wilson en de Britse beloften tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Britten maakten echter de aanvaarding van de voorwaarden van het mandaat een voorwaarde voor elke verandering in de constitutionele positie van de Arabieren. Een wetgevende raad werd voorgesteld in The Palestine Order in Council, van 1922, die de voorwaarden van het mandaat uitvoerde. Daarin stond: "Er zal geen verordening worden aangenomen die op enigerlei wijze in strijd is met of in strijd is met de bepalingen van het mandaat." Voor de Arabieren was dit onaanvaardbaar, omdat ze dachten dat dit "zelfmoord" zou zijn. [107] Als gevolg daarvan boycotten de Arabieren de verkiezingen voor de Raad van 1923, die vervolgens werden geannuleerd. [108] Gedurende het hele interbellum verwierpen de Britten, een beroep doend op de voorwaarden van het mandaat, dat ze zelf hadden ontworpen, het principe van de meerderheidsregel of elke andere maatregel die een Arabische meerderheid controle zou geven over de regering van Palestina. [109]

De voorwaarden van het mandaat vereisten de oprichting van zelfbesturende instellingen in zowel Palestina als Transjordanië. In 1947 gaf minister van Buitenlandse Zaken Bevin toe dat de Britten de afgelopen vijfentwintig jaar hun best hadden gedaan om de legitieme aspiraties van de Joodse gemeenschappen te bevorderen zonder de belangen van de Arabieren te schaden, maar dat ze er niet in waren geslaagd "de ontwikkeling van zelfbestuur veilig te stellen." instellingen" in overeenstemming met de voorwaarden van het mandaat. [110]

Palestijns-Arabisch leiderschap en nationale ambities

Onder het Britse mandaat werd het kantoor van de "moefti van Jeruzalem", traditioneel beperkt in gezag en geografische reikwijdte, omgevormd tot dat van "grootmoefti van Palestina". Verder werd een Opperste Moslimraad (SMC) opgericht die verschillende taken kreeg, zoals het beheer van religieuze schenkingen en de benoeming van religieuze rechters en lokale moefti's. In de Ottomaanse tijd werden deze taken vervuld door de bureaucratie in Istanbul. [112] In hun omgang met de Palestijnse Arabieren onderhandelden de Britten met de elite in plaats van met de midden- of lagere klassen. [113] Ze kozen Hajj Amin al-Husseini om grootmoefti te worden, hoewel hij jong was en de minste stemmen had gekregen van de islamitische leiders van Jeruzalem. [114] Een van de rivalen van de moefti, Raghib Bey al-Nashashibi, was al in 1920 benoemd tot burgemeester van Jeruzalem, ter vervanging van Musa Kazim, die de Britten verwijderden na de Nabi Musa-rellen van 1920, [115] waarin hij de menigte aanspoorde om hun bloed te geven voor Palestina. [116] Gedurende de hele mandaatperiode, maar vooral tijdens de tweede helft, domineerde de rivaliteit tussen de moefti en al-Nashashibi de Palestijnse politiek. Khalidi schrijft het falen van de Palestijnse leiders toe om massale steun te verwerven, vanwege hun ervaringen tijdens de periode van het Ottomaanse Rijk, omdat ze toen deel uitmaakten van de heersende elite en eraan gewend waren dat hun bevelen werden opgevolgd. Het idee om de massa te mobiliseren was hen onbekend. [117]

Over de rivaliteit tussen Husseini en Naashashibi merkte een hoofdartikel in de Arabisch-talige krant Falastin in de jaren 1920 op: [118]

De geest van factionalisme is doorgedrongen in de meeste lagen van de samenleving die men kan zien bij journalisten, stagiairs en de gewone man. Als je iemand vraagt: wie steunt hij? Hij zal met trots antwoorden: Husseini of Nashasibi, of . hij zal op een zeer weerzinwekkende manier zijn woede tegen het vijandige kamp beginnen uit te storten.

In 1921 en 1929 waren er al rellen en aanvallen op en moordpartijen op joden geweest. In de jaren dertig groeide de onvrede van de Palestijnen onder de bevolking met de joodse immigratie. Aan het eind van de jaren twintig en het begin van de jaren dertig werden verschillende facties van de Palestijnse samenleving, vooral de jongere generatie, ongeduldig door de interne verdeeldheid en ineffectiviteit van de Palestijnse elite en begonnen ze aan anti-Brits en antizionistisch activisme aan de basis, georganiseerd door groepen. zoals de Young Men's Muslim Association. Er was ook steun voor de radicaal-nationalistische Onafhankelijkheidspartij (Hizb al-Istiqlal), waarin werd opgeroepen tot een boycot van de Britten op de manier van de Indian Congress Party. Sommigen trokken de heuvels in om tegen de Britten en de Joden te vechten. De meeste van deze initiatieven werden in bedwang gehouden en verslagen door notabelen die betaald werden door de verplichte administratie, met name de moefti en zijn neef Jamal al-Husseini. Een algemene staking van zes maanden in 1936 markeerde het begin van de grote Arabische Opstand. [119]

Joodse gemeenschap

De verovering van het Ottomaanse Syrië door de Britse troepen in 1917 vond een gemengde gemeenschap in de regio, met Palestina, het zuidelijke deel van het Ottomaanse Syrië, met een gemengde bevolking van moslims, christenen, joden en Druzen. In deze periode bestond de Joodse gemeenschap (Yishuv) in Palestina uit traditionele Joodse gemeenschappen in steden (de Oude Yishu), die al eeuwen bestond, [120] en de nieuw opgerichte agrarische zionistische gemeenschappen (de Nieuwe Yishu), opgericht sinds de jaren 1870. Met de oprichting van het mandaat heeft de joodse gemeenschap in Palestina de zionistische commissie gevormd om haar belangen te vertegenwoordigen.

In 1929 nam het Joods Agentschap voor Palestina de vertegenwoordigende functies en het bestuur van de Joodse gemeenschap over van de Zionistische Commissie. Tijdens de mandaatperiode was het Joods Agentschap een quasi-gouvernementele organisatie die de administratieve behoeften van de Joodse gemeenschap voorzag. Het leiderschap werd gekozen door Joden van over de hele wereld door evenredige vertegenwoordiging. [121] Het Joods Agentschap werd belast met het faciliteren van Joodse immigratie naar Palestina, landaankoop en het plannen van het algemene beleid van het zionistische leiderschap. Het leidde scholen en ziekenhuizen en vormde de Haganah. De Britse autoriteiten boden aan om een ​​soortgelijk Arabisch agentschap maar dit aanbod werd afgewezen door Arabische leiders. [122]

Als reactie op talrijke Arabische aanvallen op Joodse gemeenschappen werd op 15 juni 1920 de Haganah, een Joodse paramilitaire organisatie, opgericht om Joodse inwoners te verdedigen. Spanningen leidden bij verschillende gelegenheden tot wijdverbreide gewelddadige ongeregeldheden, met name in 1921 (zie Jaffa-rellen), 1929 (voornamelijk gewelddadige aanvallen door Arabieren op Joden - zie Hebron-bloedbad 1929) en 1936-1939. Vanaf 1936 voerden Joodse groepen zoals Etzel (Irgun) en Lehi (Stern Gang) campagnes van geweld tegen Britse militaire en Arabische doelen.

Joodse immigratie

Tijdens het mandaat groeide de Yishuv of Joodse gemeenschap in Palestina van een zesde tot bijna een derde van de bevolking. Volgens officiële gegevens immigreerden 367.845 Joden en 33.304 niet-Joden legaal tussen 1920 en 1945. [123] Er werd geschat dat nog eens 50-60.000 Joden en een marginaal aantal Arabieren, de laatste meestal op seizoensbasis, illegaal immigreerden tijdens deze periode. punt uit. [124] Immigratie was verantwoordelijk voor het grootste deel van de toename van de Joodse bevolking, terwijl de niet-joodse bevolkingsgroei grotendeels natuurlijk was. [125] Van de Joodse immigranten waren in 1939 de meeste afkomstig uit Duitsland en Tsjechoslowakije, maar in 1940-1944 kwamen de meesten uit Roemenië en Polen, met nog eens 3.530 immigranten die in dezelfde periode uit Jemen arriveerden. [126]

Aanvankelijk stuitte de Joodse immigratie naar Palestina op weinig tegenstand van de Palestijnse Arabieren. Toen het antisemitisme in Europa echter aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw toenam, begon de joodse immigratie (voornamelijk uit Europa) naar Palestina aanzienlijk toe te nemen. Gecombineerd met de groei van het Arabisch nationalisme in de regio en toenemende anti-joodse sentimenten veroorzaakte de groei van de Joodse bevolking veel Arabische wrok. De Britse regering legde beperkingen op aan de Joodse immigratie naar Palestina. Deze quota waren controversieel, vooral in de laatste jaren van de Britse overheersing, en zowel Arabieren als joden hadden een hekel aan het beleid, elk om hun eigen redenen.

Joodse immigranten zouden het Palestijnse staatsburgerschap krijgen:

Artikel 7. De administratie van Palestina is verantwoordelijk voor het vaststellen van een nationaliteitswet. Er zullen in deze wet bepalingen worden opgenomen die zo zijn opgesteld dat het de verwerving van het Palestijnse staatsburgerschap door Joden die hun vaste verblijfplaats in Palestina innemen, vergemakkelijken. [127]

Joods nationaal tehuis

In 1919 publiceerde de algemeen secretaris (en toekomstige president) van de zionistische organisatie, Nahum Sokolow, Geschiedenis van het zionisme (1600-1918). Hij vertegenwoordigde ook de zionistische organisatie op de vredesconferentie van Parijs.

Het doel van het zionisme is om voor het Joodse volk een publiekrechtelijke thuis te vestigen in Palestina." Joodse staat" Maar dit is bedrieglijk. De "Joodse staat" maakte nooit deel uit van het zionistische programma. De Joodse staat was de titel van het eerste pamflet van Herzl, dat de hoogste verdienste had om mensen tot nadenken te dwingen. Dit pamflet werd gevolgd door de eerste Zionistisch congres, dat het Bazel-programma accepteerde - het enige bestaande programma.

Een van de doelstellingen van de Britse regering was om uitvoering te geven aan de Balfour-verklaring van 1917, die ook als volgt in de preambule van het mandaat was uiteengezet:

Overwegende dat de belangrijkste geallieerde mogendheden ook zijn overeengekomen dat de mandataris verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verklaring die oorspronkelijk op 2 november 1917 werd afgelegd door de regering van Zijne Britse Majesteit en aangenomen door genoemde mogendheden, ten gunste van de vestiging in Palestina van een nationaal tehuis voor het Joodse volk, waarbij het duidelijk is dat er niets moet worden gedaan dat afbreuk zou kunnen doen aan de burgerlijke en religieuze rechten van bestaande niet-joodse gemeenschappen in Palestina, of de rechten en politieke status die Joden in enig ander land genieten. [129]

Het Speciaal Comité voor Palestina van de Verenigde Naties zei dat het Joods Nationaal Huis, dat voortkwam uit de formulering van zionistische aspiraties in het Bazel-programma van 1897, veel discussies heeft uitgelokt over de betekenis, reikwijdte en juridische aard ervan, vooral omdat het geen bekende juridische connotatie had en er zijn geen precedenten in het internationaal recht voor de interpretatie ervan. Het werd gebruikt in de Balfour-verklaring en in het mandaat, die beide de oprichting van een "joods nationaal tehuis" beloofden zonder echter de betekenis ervan te definiëren. Een verklaring over "Brits beleid in Palestina", uitgegeven op 3 juni 1922 door het Ministerie van Koloniën, plaatste een restrictieve constructie op de Balfour-verklaring. De verklaring omvatte "de verdwijning of ondergeschiktheid van de Arabische bevolking, taal of gebruiken in Palestina" of "het opleggen van de Joodse nationaliteit aan de inwoners van Palestina als geheel", en maakte duidelijk dat in de ogen van de verplichte Mogendheid de Joods Nationaal Tehuis moest in Palestina worden gesticht en niet dat Palestina als geheel zou worden omgebouwd tot een Joods Nationaal Tehuis. Het Comité merkte op dat de constructie, die de reikwijdte van het Nationale Tehuis aanzienlijk beperkte, werd gemaakt vóór de bevestiging van het mandaat door de Raad van de Volkenbond en destijds formeel werd aanvaard door de uitvoerende macht van de Zionistische Organisatie. [130]

In maart 1930 had Lord Passfield, de staatssecretaris van Koloniën, een kabinetsdocument [131] geschreven waarin stond:

In de Balfour-verklaring wordt niet gesuggereerd dat de Joden een speciale of bevoorrechte positie in Palestina zouden moeten krijgen in vergelijking met de Arabische inwoners van het land, of dat de aanspraken van Palestijnen om zelfbestuur te genieten (onder voorbehoud van het geven van administratief advies) en assistentie door een Mandaat zoals aangekondigd in Artikel XXII van het Verbond) zou moeten worden beknot om de vestiging in Palestina van een Nationaal Tehuis voor het Joodse volk te vergemakkelijken. Zionistische leiders hebben hun verzet tegen de subsidie ​​niet verborgen en verbergen ze niet. van enige maatregel van zelfbestuur aan het volk van Palestina, nu of in de komende jaren.Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze beweren dat die bepaling van artikel 2 van het mandaat een belemmering vormt voor het voldoen aan de eis van de Arabieren voor enige mate van zelfbestuur Gezien de bepalingen van artikel XXII van het Verbond en de beloften die bij verschillende gelegenheden aan de Arabieren zijn gedaan, is die claim niet-ontvankelijk e.

De Permanente Mandaatcommissie van de Volkenbond stelde zich op het standpunt dat het mandaat een dubbele verplichting inhield. In 1932 ondervroeg de Mandaatcommissie de vertegenwoordiger van de Mandatory over de eisen van de Arabische bevolking met betrekking tot de oprichting van zelfbesturende instellingen, in overeenstemming met verschillende artikelen van het mandaat, en in het bijzonder artikel 2. De voorzitter merkte op dat "onder de termen van hetzelfde artikel had de verplichte Mogendheid al lang het Joods Nationaal Tehuis opgericht". [132]

In 1937 stelde de Peel Commission, een Britse koninklijke commissie onder leiding van Earl Peel, voor om het Arabisch-Joodse conflict op te lossen door Palestina in twee staten te verdelen. De twee belangrijkste Joodse leiders, Chaim Weizmann en David Ben-Gurion, hadden het Zionistische Congres overtuigd om de Peel-aanbevelingen dubbelzinnig goed te keuren als basis voor meer onderhandelingen. [35] [36] [37] [133] De Amerikaanse consul-generaal in Jeruzalem vertelde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de Mufti het principe van verdeling had geweigerd en weigerde het in overweging te nemen. De consul zei dat de emir Abdullah aandrong op acceptatie omdat de realiteit onder ogen moet worden gezien, maar hij wilde wijziging van de voorgestelde grenzen en Arabische administraties in de neutrale enclave. De consul merkte ook op dat Nashashibi het principe omzeilde, maar bereid was te onderhandelen over gunstige wijzigingen. [134]

Een verzameling privécorrespondentie gepubliceerd door David Ben Gurion bevatte een brief uit 1937 waarin werd uitgelegd dat hij voorstander was van opdeling omdat hij geen gedeeltelijke Joodse staat voorzag als het einde van het proces. Ben Gurion schreef: "Wat we willen is niet dat het land verenigd en heel is, maar dat het verenigde en hele land Joods is." Hij legde uit dat een eersteklas Joods leger de zionisten in staat zou stellen zich in de rest van het land te vestigen, met of zonder toestemming van de Arabieren. [135] Benny Morris zei dat zowel Chaim Weizmann als David Ben Gurion partitie zagen als een opstap naar verdere expansie en de uiteindelijke overname van heel Palestina. [136] Voormalig Israëlische minister van Buitenlandse Zaken en historicus Schlomo Ben Ami schrijft dat 1937 hetzelfde jaar was dat de "Veldbataljons" onder Yitzhak Sadeh het "Avner-plan" schreven, dat anticipeerde en de basis legde voor wat in 1948 zou worden, Plan D Het voorzag ver buiten de grenzen van de bestaande verdelingsvoorstellen te gaan en plande de verovering van Galilea, de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem. [137]

In 1942 werd het Biltmore-programma aangenomen als het platform van de World Zionist Organization. Het eiste "dat Palestina zou worden opgericht als een Joods Gemenebest".

In 1946 merkte een Anglo-Amerikaanse onderzoekscommissie op dat de eis voor een Joodse staat verder ging dan de verplichtingen van de Balfour-verklaring of het mandaat en in 1932 uitdrukkelijk was afgewezen door de voorzitter van het Joods Agentschap. [138] De Het Joodse Agentschap weigerde vervolgens het daaropvolgende Morrison-Grady Plan als basis voor discussie te aanvaarden. Een woordvoerder van het agentschap, Eliahu Epstein, vertelde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat het agentschap de conferentie in Londen niet kon bijwonen als het Grady-Morrison-voorstel op de agenda stond. Hij verklaarde dat het Agentschap niet in een positie zou willen worden geplaatst waarin het een compromis zou moeten sluiten tussen de Grady-Morrison-voorstellen aan de ene kant en zijn eigen verdelingsplan aan de andere kant. Hij verklaarde dat het Agentschap de opdeling had aanvaard als de oplossing voor Palestina, waar het de voorkeur aan gaf. [139]

Land eigenaar

Na de overgang naar de Britse overheersing was een groot deel van de landbouwgrond in Palestina (ongeveer een derde van het hele grondgebied) nog steeds eigendom van dezelfde landeigenaren als onder Ottomaanse heerschappij, voornamelijk machtige Arabische clans en lokale moslimsjeiks. Andere landen waren in het bezit van buitenlandse christelijke organisaties (met name de Grieks-orthodoxe kerk), evenals joodse particuliere en zionistische organisaties, en in mindere mate door kleine minderheden van bahá'ís, Samaritanen en Circassians.

Vanaf 1931 was het grondgebied van het Britse Mandaat Palestina 26.625.600 dunams (26.625,6 km 2 ), waarvan 8.252.900 dunams (8.252,9 km 2 ) of 33% bebouwd. [140] Officiële statistieken tonen aan dat Joden particulier en gezamenlijk 1.393.531 dunams (1.393,53 km 2 ), of 5,23% van het totaal van Palestina bezaten in 1945. [141] [142] De Joodse landbouwgrond was grotendeels gelegen in Galilea en langs de kust. vlak. Schattingen van de totale hoeveelheid land die joden op 15 mei 1948 hadden gekocht, worden bemoeilijkt door illegale en niet-geregistreerde landoverdrachten, evenals door het gebrek aan gegevens over landconcessies van de Palestijnse regering na 31 maart 1936. Volgens Avneri hielden joden vast aan 1.850.000 dunams (1850 km 2 ) land in 1947, of 6,94% van het totaal. [143] Stein geeft de schatting van 2.000.000 dunams (2.000 km 2 ) vanaf mei 1948, of 7,51% van het totaal. [144] Volgens Fischbach bezaten Joden en Joodse bedrijven in 1948 20% van alle bebouwbare grond in het land. [145]

Volgens Clifford A.Wright, aan het einde van de periode van het Britse mandaat in 1948, bebouwden Joodse boeren 425.450 dunams land, terwijl Palestijnse boeren 5.484.700 dunams land bebouwden. [146] De schatting van de VN uit 1945 laat zien dat de Arabische eigendom van bouwland gemiddeld 68% van een district was, variërend van 15% eigendom in het district Beer-Sheba tot 99% eigendom in het district Ramallah. Deze gegevens kunnen niet volledig worden begrepen zonder ze te vergelijken met die van de buurlanden: in Irak bijvoorbeeld werd in 1951 nog maar 0,3 procent van de geregistreerde grond (of 50 procent van de totale hoeveelheid) gecategoriseerd als 'privé-eigendom'. [147]

Grondbezit per district

De volgende tabel toont het landbezit van het verplichte Palestina in 1945 per district:

Grondbezit van Palestina in 1945 per district
Wijk sub-district Arabisch eigendom Joods eigendom Openbaar / anders
Haifa Haifa 42% 35% 23%
Galilea Acre 87% 3% 10%
Beisan 44% 34% 22%
Nazareth 52% 28% 20%
Safad 68% 18% 14%
Tiberias 51% 38% 11%
Lydda Jaffa 47% 39% 14%
Ramle 77% 14% 9%
Samaria Jenin 84% <1% 16%
Nablus 87% <1% 13%
Tulkarm 78% 17% 5%
Jeruzalem Hebron 96% <1% 4%
Jeruzalem 84% 2% 14%
Ramallah 99% <1% 1%
Gaza Berseba 15% <1% 85%
Gaza 75% 4% 21%
Gegevens uit het grondbezit van Palestina [148]

Grondbezit door corporatie

Onderstaande tabel toont het grondbezit van Palestina door grote joodse bedrijven (in vierkante kilometers) op 31 december 1945.

Grondbezit van Palestina door grote joodse bedrijven (in vierkante kilometers) op 31 december 1945
bedrijven Gebied
JNF 660.10
PICA 193.70
Palestina Land Development Co. Ltd. 9.70
Hemnuta Ltd 16.50
Africa Palestine Investment Co. Ltd. 9.90
Bayside Land Corporation Ltd. 8.50
Palestina Kupat Am. Bank Ltd. 8.40
Totaal 906.80
Gegevens zijn afkomstig uit Survey of Palestine (vol. I, p. 245). [149] [150]

Grondbezit per type

Het land dat privé en collectief eigendom is van Joden, Arabieren en andere niet-Joden kan worden geclassificeerd als stedelijk, landelijk bebouwd, bebouwbaar (gecultiveerd) en oncultiveerbaar. De volgende grafiek toont het eigendom van Joden, Arabieren en andere niet-Joden in elk van de categorieën.

Grondbezit van Palestina (in vierkante kilometers) op 1 april 1943
Categorie Arabisch/niet-joods eigendom Joods eigendom Totaal
Stedelijk 76.66 70.11 146.77
Landelijk bebouwd 36.85 42.33 79.18
Graan (belastbaar) 5,503.18 814.10 6,317.29
Granen (niet belastbaar) 900.29 51.05 951.34
Plantage 1,079.79 95.51 1,175.30
Citrus 145.57 141.19 286.76
Banaan 2.30 1.43 3.73
oncultiveerbaar 16,925.81 298.52 17,224.33
Totaal 24,670.46 1,514.25 26,184.70
Gegevens komen uit Survey of Palestine (vol. II, p. 566). [150] [151] Tegen het einde van 1946 was het joodse eigendom toegenomen tot 1624 km 2 . [152]

Lijst met verplichte landwetten

 • Landoverdrachtsverordening van 1920
 • 1926 Correctie van Kadasterverordening
 • Landschikkingsverordening van 1928
 • Landoverdrachtsvoorschriften van 1940

In februari 1940 vaardigde de Britse regering van Palestina de Regelgeving voor landoverdracht die Palestina in drie regio's verdeelde met voor elk verschillende beperkingen op de verkoop van grond. In zone "A", die het heuvelland van Judea als geheel omvatte, bepaalde gebieden in het Jaffa-subdistrict, en in het Gaza-district, en het noordelijke deel van het Beersheba-subdistrict, nieuwe overeenkomsten voor de verkoop van grond anders dan aan een Palestijnse Arabier werden verboden zonder toestemming van de Hoge Commissaris. In zone "B", die de Jizreël-vallei, oostelijk Galilea, een perceel kustvlakte ten zuiden van Haifa, een regio ten noordoosten van het Gaza-district, en het zuidelijke deel van het subdistrict Beersheba omvatte, verkoop van grond door een Palestijnse Arabier was verboden, behalve voor een Palestijnse Arabier met soortgelijke uitzonderingen. In de "vrije zone", die bestond uit de baai van Haifa, de kustvlakte van Zikhron Ja'akov tot Yibna, en de buurt van Jeruzalem, waren er geen beperkingen. De reden voor de regelgeving was dat de Verplichting verplicht was om "ervoor te zorgen [e] dat de rechten en posities van andere delen van de bevolking niet worden geschaad", en een bewering dat "dergelijke overdrachten van land moeten worden beperkt als Arabische telers om hun bestaande levensstandaard te behouden en een aanzienlijke landloze Arabische bevolking zal niet snel worden gecreëerd" [153]

Britse tellingen en schattingen

In 1920 was de meerderheid van de ongeveer 750.000 mensen in deze multi-etnische regio Arabisch sprekende moslims, waaronder een bedoeïenenbevolking (naar schatting 103.331 ten tijde van de volkstelling van 1922 [154] en geconcentreerd in het gebied van Beersheba en de regio ten zuiden en ten oosten daarvan), evenals Joden (die ongeveer 11% van het totaal uitmaakten) en kleinere groepen Druzen, Syriërs, Soedanezen, Somaliërs, Circassiërs, Egyptenaren, Kopten, Grieken en Hejazi-Arabieren.

 • De eerste volkstelling van 1922 toonde een bevolking van 757.182, van wie 78% moslim, 11% joods en 10% christen.
 • De tweede volkstelling, van 1931, gaf een totale bevolking van 1.035.154 van wie 73,4% moslim, 16,9% joods en 8,6% christen.

Een discrepantie tussen de twee tellingen en registraties van geboorten, sterfgevallen en immigratie, bracht de auteurs van de tweede telling ertoe om de illegale immigratie van ongeveer 9.000 Joden en 4.000 Arabieren in de tussenliggende jaren te postuleren. [155]

Er waren geen verdere tellingen, maar de statistieken werden bijgehouden door geboorten, sterfgevallen en migratie te tellen. Tegen het einde van 1936 was de totale bevolking ongeveer 1.300.000, het aantal Joden werd geschat op 384.000. De Arabieren waren ook snel in aantal toegenomen, voornamelijk als gevolg van de stopzetting van de militaire dienstplicht die het land was opgelegd door het Ottomaanse Rijk, de campagne tegen malaria en een algemene verbetering van de gezondheidsdiensten. In absolute cijfers was hun toename groter dan die van de Joodse bevolking, maar proportioneel was deze gestegen van 13 procent van de totale bevolking bij de volkstelling van 1922 tot bijna 30 procent eind 1936. [156]

Sommige componenten, zoals illegale immigratie, konden slechts bij benadering worden geschat. Het Witboek van 1939, dat immigratiebeperkingen oplegde aan Joden, verklaarde dat de Joodse bevolking "is gestegen tot ongeveer 450.000" en "een derde van de gehele bevolking van het land naderde". In 1945 toonde een demografisch onderzoek aan dat de bevolking was gegroeid tot 1.764.520, bestaande uit 1.061.270 moslims, 553.600 joden, 135.550 christenen en 14.100 mensen van andere groepen.

Jaar Totaal moslim joods christelijk Ander
1922 752,048 589,177
(78%)
83,790
(11%)
71,464
(10%)
7,617
(1%)
1931 1,036,339 761,922
(74%)
175,138
(17%)
89,134
(9%)
10,145
(1%)
1945 1,764,520 1,061,270
(60%)
553,600
(31%)
135,550
(8%)
14,100
(1%)
Gemiddeld samengestelde populatie
groeipercentage per jaar, 1922-1945
3.8% 2.6% 8.6% 2.8% 2.7%

Per wijk

De volgende tabel geeft de religieuze demografie van elk van de 16 districten van het mandaat in 1945.

Demografie van Palestina in 1945 per district [157]
Wijk Subdistrict moslim joods christelijk Totaal
Nummer % Nummer % Nummer %
Haifa Haifa 95,970 38% 119,020 47% 33,710 13% 253,450
Galilea Acre 51,130 69% 3,030 4% 11,800 16% 73,600
Beisan 16,660 67% 7,590 30% 680 3% 24,950
Nazareth 30,160 60% 7,980 16% 11,770 24% 49,910
Safad 47,310 83% 7,170 13% 1,630 3% 56,970
Tiberias 23,940 58% 13,640 33% 2,470 6% 41,470
Lydda Jaffa 95,980 24% 295,160 72% 17,790 4% 409,290
Ramle 95,590 71% 31,590 24% 5,840 4% 134,030
Samaria Jenin 60,000 98% verwaarloosbaar <1% 1,210 2% 61,210
Nablus 92,810 98% verwaarloosbaar <1% 1,560 2% 94,600
Tulkarm 76,460 82% 16,180 17% 380 1% 93,220
Jeruzalem Hebron 92,640 99% 300 <1% 170 <1% 93,120
Jeruzalem 104,460 41% 102,520 40% 46,130 18% 253,270
Ramallah 40,520 83% verwaarloosbaar <1% 8,410 17% 48,930
Gaza Berseba 6,270 90% 510 7% 210 3% 7,000
Gaza 145,700 97% 3,540 2% 1,300 1% 150,540
Totaal 1,076,780 58% 608,230 33% 145,060 9% 1,845,560

Volgens de voorwaarden van de Palestijnse Algemene Vergadering van augustus 1922 werd het mandaatgebied verdeeld in administratieve regio's die bekend staan ​​als districten en beheerd werden door het kantoor van de Britse Hoge Commissaris voor Palestina. [158]

Groot-Brittannië vervolgde de gierst- systeem van het Ottomaanse Rijk waarbij alle zaken van religieuze aard en persoonlijke status onder de jurisdictie vielen van moslimrechtbanken en de rechtbanken van andere erkende religies, de zogenaamde confessionele gemeenschappen. De Hoge Commissaris richtte het orthodoxe rabbinaat op en behield een gewijzigde gierst- systeem dat slechts elf religieuze gemeenschappen erkende: moslims, joden en negen christelijke denominaties (waarvan geen enkele christelijke protestantse kerken). Al degenen die geen lid waren van deze erkende gemeenschappen werden uitgesloten van de gierst- regeling. Daardoor was er bijvoorbeeld geen mogelijkheid tot huwelijken tussen confessionele gemeenschappen en waren er geen burgerlijke huwelijken. Persoonlijke contacten tussen gemeenschappen waren nominaal.

Afgezien van de religieuze rechtbanken, was het rechtssysteem gemodelleerd naar het Britse, met een High Court met jurisdictie in hoger beroep en de bevoegdheid om toezicht te houden op het Central Court en het Central Criminal Court. De vijf opeenvolgende Chief Justices waren:

Tussen 1922 en 1947 bedroeg de jaarlijkse groei van de Joodse sector van de economie 13,2%, voornamelijk als gevolg van immigratie en buitenlands kapitaal, terwijl die van de Arabische 6,5% was. Per hoofd van de bevolking waren deze cijfers respectievelijk 4,8% en 3,6%. In 1936 verdienden Joden 2,6 keer zoveel als Arabieren. [163] Vergeleken met Arabieren in andere landen verdienden Palestijnse Arabieren iets meer. [164]

De Jaffa Electric Company werd in 1923 opgericht door Pinhas Rutenberg en werd later opgenomen in een nieuw opgerichte Palestine Electric Corporation. Het eerste Jordan Hydro-Electric Power House werd geopend in 1933. Palestine Airways werd opgericht in 1934, Angel Bakeries in 1927 en de Tnuva-zuivelfabriek in 1926. Elektrische stroom stroomde voornamelijk naar de Joodse industrie en volgde deze naar de genestelde locaties in Tel Aviv en Haifa. Hoewel Tel Aviv veel meer werkplaatsen en fabrieken had, was de vraag naar elektrische energie voor de industrie begin jaren dertig voor beide steden ongeveer hetzelfde. [165]

Het grootste industriegebied van het land was in Haifa, waar veel woningbouwprojecten voor werknemers werden gebouwd. [166]

Op de schaal van de VN-index voor menselijke ontwikkeling bepaald voor ongeveer 1939, werden van 36 landen Palestijnse Joden 15e geplaatst, Palestijnse Arabieren 30e, Egypte 33e en Turkije 35e. [167] De Joden in Palestina waren voornamelijk stedelijk, 76,2% in 1942, terwijl de Arabieren voornamelijk op het platteland woonden, 68,3% in 1942. [168] Over het algemeen concludeert Khalidi dat de Palestijns-Arabische samenleving, hoewel overtroffen door de Yishuv, zo geavanceerd was als enige andere Arabische samenleving in de regio en aanzienlijk meer dan meerdere. [169]

Onder het Britse mandaat ontwikkelde het land zich economisch en cultureel. In 1919 richtte de Joodse gemeenschap een gecentraliseerd Hebreeuws schoolsysteem op, en het jaar daarop richtte de Vergadering van Afgevaardigden, de Joodse Nationale Raad en de Histadrut-arbeidsfederatie op. De Technion-universiteit werd opgericht in 1924 en de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem in 1925. [170]

De alfabetiseringsgraad in 1932 was 86% voor de Joden vergeleken met 22% voor de Palestijnse Arabieren, maar daarna nam de Arabische alfabetiseringsgraad gestaag toe. Palestijnse Arabieren staken in dit opzicht gunstig af bij de inwoners van Egypte en Turkije, maar ongunstig bij de Libanezen. [171]

De laatste aanvallen van generaal Allenby op de Palestijnse campagne gaven Groot-Brittannië de controle over het gebied.

Veldmaarschalk Allenby trekt op 11 december 1917 met Britse troepen Jeruzalem binnen

Generaal Watson ontmoeting met de burgemeester van Jeruzalem in december 1917

De overgave van Jeruzalem door de Ottomanen aan de Britten op 9 december 1917 na de Slag om Jeruzalem

Hoofdpostkantoor, Jaffa Road, Jeruzalem

Het Rockefeller Museum, gebouwd in Jeruzalem tijdens het Britse mandaat

Opperste Militaire Tribunaal van het Britse Mandaat, Kiryat Shmuel, Jeruzalem

YMCA in Jeruzalem, gebouwd tijdens het Britse mandaat

"Bevingrad" in Jeruzalem, Russische compound achter prikkeldraad

Postbus uit het mandaattijdperk, Jeruzalem

Bewegings- en avondklokpas, uitgegeven onder het gezag van de Britse militaire commandant, Oost-Palestina, 1946

 1. ^ Tijdens zijn bestaan ​​stond het gebied gewoon bekend als Palestina, maar in latere jaren zijn er verschillende andere namen en beschrijvingen gebruikt, waaronder: Verplicht of Mandaat Palestina, de Brits mandaatgebied Palestina en Brits Palestina.
 2. ^ Historicus Nur Masalha beschrijft de "Britse preoccupatie met Palestina" en de grote toename van Europese boeken, artikelen, reisverslagen en geografische publicaties in de 18e en 19e eeuw. [8]
 3. ^ Van Himmler:

De nationaal-socialistische beweging van Groot-Duitsland heeft sinds haar oprichting op haar vlag de strijd tegen het wereldjodendom geschreven. Het heeft daarom met bijzondere sympathie de strijd van vrijheidslievende Arabieren, vooral in Palestina, tegen Joodse indringers gevolgd. In de erkenning van deze vijand en van de gemeenschappelijke strijd ertegen ligt het stevige fundament van de natuurlijke alliantie die bestaat tussen het nationaal-socialistische Groot-Duitsland en de vrijheidslievende moslims van de hele wereld. In deze geest stuur ik u op de verjaardag van de beruchte Balfour-verklaring mijn hartelijke groeten en wensen voor de succesvolle voortzetting van uw strijd tot de uiteindelijke overwinning.

Ik stuur mijn groeten aan uwe eminentie en aan de deelnemers aan de vergadering die vandaag onder uw voorzitterschap in de Reichshoofdstad is gehouden. Duitsland is door oude vriendschapsbanden met de Arabische natie verbonden, en vandaag zijn we meer dan ooit verenigd. De eliminatie van het zogenaamde Joodse nationale tehuis en de bevrijding van alle Arabische landen van de onderdrukking en uitbuiting van de westerse mogendheden is een onveranderlijk onderdeel van de politiek van het Grote Duitse Rijk. Laat het uur niet ver meer zijn dat de Arabische natie in staat zal zijn om haar toekomst op te bouwen en eenheid te vinden in volledige onafhankelijkheid.

 1. ^"Besluit van de League of Nations ter bevestiging van de overeenkomst van de belangrijkste geallieerde mogendheden op het grondgebied van Palestina". Gearchiveerd van het origineel op 25 november 2013.
 2. ^
 3. Hughes, Matthew, uitg. (2004). Allenby in Palestina: de correspondentie in het Midden-Oosten van veldmaarschalk Viscount Allenby juni 1917 - oktober 1919. Leger Records Society. 22. Phoenix Mill, Thrupp, Stroud, Gloucestershire: Sutton Publishing Ltd. ISBN978-0-7509-3841-9 . Allenby aan Robertson 25 januari 1918 in Hughes 2004, p. 128
 4. ^Artikel 22, Het Verdrag van de Volkenbond en "Mandaat voor Palestina", Encyclopedie Judaica, vol. 11, blz. 862, Keter Publishing House, Jeruzalem, 1972
 5. ^
 6. Nur Masalha (2018). Palestina: een geschiedenis van vierduizend jaar. Zed. ISBN978-1-78699-272-7 . Hoofdstuk 9: Palestina zijn, Palestina worden, p. 287: "het gevoel van continuïteit tussen de oude, middeleeuwse en moderne politieke geografie en naamgevingstradities van Palestina speelde uiteindelijk een rol bij de aanwijzing van de Britse Mandaatregering van Palestina". De voorgaande pagina's, p.259-287, documenteren in detail het gebruik van de term Palestina door inheemse Palestijnen vanaf het moment dat de drukpers aan het einde van de 19e eeuw in het gebied werd geïntroduceerd.
 7. ^Khalidi 1997, blz. 151-152.
 8. ^
 9. Büssow, Johann (11 augustus 2011). Hamidian Palestina: politiek en samenleving in het district Jeruzalem 1872-1908. GRIET. P. 5. ISBN978-90-04-20569-7 . Ontvangen 17 mei 2013 .
 10. ^ |De 1915 Filastin Risalesi ("Palestina Document") is een landonderzoek van het VIII Corps van het Ottomaanse leger, dat Palestina identificeerde als een regio met inbegrip van de sanjaqs van Akka (Galilea), de Sanjaq van Nablus en de Sanjaq van Jeruzalem (Kudus Sherif), zie Ottomaanse opvattingen over Palestina-Deel 2: Etnografie en cartografie, Salim Tamari
 11. ^
 12. Nur Masalha (2018). Palestina Een geschiedenis van vierduizend jaar. Zed boeken. blz. 242-245. ISBN978-1-78699-274-1 .
 13. ^ Volkenbond, Permanente mandaatcommissie, notulen van de negende zitting Gearchiveerd op 28-06-2011 bij de Wayback Machine (Arabische grieven), gehouden in Genève van 8 tot 25 juni 1926,
 14. ^
 15. Rayman, Noach (29 september 2014). "Mandaat Palestina: wat het was en waarom het ertoe doet". Tijd. Gearchiveerd van het origineel op 26 mei 2020.
 16. ^ Ira M. Lapidus, Een geschiedenis van islamitische samenlevingen2002: "De eersten waren de nationalisten, die in 1918 de eerste moslim-christelijke verenigingen vormden om te protesteren tegen het Joodse nationale tehuis" p.558
 17. ^ Tessler, Een geschiedenis van het Israëlisch-Palestijnse conflict, tweede editie, 2009: "Een geheel Palestina-congres, ook bekend als het eerste congres van de moslim-christelijke samenlevingen, werd georganiseerd door de MCA en in februari 1919 in Jeruzalem bijeengeroepen." p.220-221
 18. ^
 19. "Eerste Arabische Congres 1919 Parijs Resolutie (in het Arabisch)" (PDF) . ecf.org.il.
 20. ^
 21. "Palestina door de geschiedenis: een chronologie (I)". Gearchiveerd van het origineel op 17 juni 2011 . Ontvangen 14 februari 2016 . CS1 maint: bot: originele URL-status onbekend (link) The Palestine Chronicle
 22. ^Officiële verslagen van de tweede zitting van de Algemene Vergadering, Supplement nr. 11, Speciaal Comité van de Verenigde Naties voor Palestina, Rapport aan de Algemene Vergadering, Volume 1. Lake Success, NY, 1947. A/364, 3 september 1947, Hoofdstuk II.C.68. Gearchiveerd op 3 juni 2014 op de Wayback-machine
 23. ^ Shamir, Ronen (2013) Huidige stroom: de elektrificatie van Palestina Stanford: Stanford University Press
 24. ^ Caplan, Neil. Palestina Jodendom en de Arabische kwestie, 1917 – 1925. Londen en Totowa, NJ: F. Cass, 1978. 0-7146-3110-8. blz. 148-161.
 25. ^
 26. Mattar, Philip (2003). "al-Husayni, Amin". In Mattar, Philip (red.). Encyclopedie van de Palestijnen (Herziene red.). New York: feiten in het dossier. ISBN978-0-8160-5764-1 .
 27. ^ "Het waren geen wetenschappelijke religieuze geloofsbrieven die Hajj Amin tot een aantrekkelijke kandidaat voor het presidentschap van de SMC maakten in de ogen van koloniale functionarissen. Het was eerder de combinatie van een effectieve nationalistische activist en een lid van een van de meest gerespecteerde opmerkelijke families van Jeruzalem. dat maakte het voordelig om zijn belangen af ​​te stemmen op die van de Britse regering en hem daardoor aan een korte lijn te houden." Weldon C. Matthews, Een rijk confronteren, een natie construeren: Arabische nationalisten en populaire politiek in het mandaatgebied Palestina, IBTauris, 2006 blz. 31-32
 28. ^ Voor details zie Yitzhak Reiter, Islamitische schenkingen in Jeruzalem onder Brits mandaat, Frank Cass, Londen, Portland, Oregon, 1996
 29. ^ Exclusief gelden voor grondaankopen. Sahar Huneidi, Een gebroken vertrouwen: Herbert Samuel, het zionisme en de Palestijnen 1920-1925, IB Tauris, Londen en New York, 2001 p. 38. De 'Jewish Agency', genoemd in artikel 4 van het mandaat, werd pas in 1928 de officiële term. De organisatie heette toen de Palestine Zionist Executive.
 30. ^1922 Palestina-besluit van de Raad Gearchiveerd op 16 september 2014 bij de Wayback Machine
 31. ^ eenB "Palestina. De grondwet opgeschort. Arabische boycot van verkiezingen. Terug naar Britse heerschappij" De tijden, 30 mei 1923, p. 14, uitgave 43354
 32. ^ eenBWetgevende Raad (Palestina) Answers.com
 33. ^
 34. Las, Nelly. "Internationale Raad van Joodse Vrouwen". Internationale Raad van Joodse Vrouwen. Ontvangen 20 november 2018 .
 35. ^ Volkenbond, Staatsblad, oktober 1923, p. 1217.
 36. ^ eenB
 37. Segev, Tom (1999). Eén Palestina, compleet. Metropolitaanse boeken. blz. 360-362. ISBN978-0-8050-4848-3 .
 38. ^
 39. Smith, Charles D. (2007). Palestina en het Arabisch-Israëlische conflict: een geschiedenis met documenten (Zesde druk). blz. 111-225.
 40. ^Gilbert 1998, blz. 85: De Joodse nederzettingenpolitie werd opgericht en uitgerust met vrachtwagens en gepantserde auto's door de Britten in samenwerking met het Joodse Agentschap.
 41. ^
 42. "Het zionisme van de orde", Verbond, 3, IDC
 43. ^
 44. Reuven Firestone (2012). Heilige oorlog in het jodendom: de val en opkomst van een controversieel idee. Oxford Universiteit krant. P. 192. ISBN978-0-19-986030-2 .
 45. ^
 46. "Aljazeera: De geschiedenis van Palestijnse opstanden". Gearchiveerd van het origineel op 15 december 2005. Ontvangen op 15 december 2005.
 47. ^ (Khalidi 1987, blz. 845)
 48. ^ (Khalidi 2001) harv-fout: geen doel: p=_28 (help)
 49. ^ eenB William Roger Louis, Uiteinden van het Britse imperialisme: The Scramble for Empire, Suez, en dekolonisatie, 2006, p. 391
 50. ^ eenB Bennie Morris, Eén staat, twee staten: het conflict tussen Israël en Palestina oplossen, 2009, blz. 66
 51. ^ eenB Benny Morris, De geboorte van het Palestijnse vluchtelingenprobleem Revisited, p. 48 blz. 11 "terwijl de zionistische beweging, na veel pijn, het principe van verdeling en de voorstellen als basis voor onderhandelingen accepteerde" p. 49 "Uiteindelijk keurde het congres, na een bitter debat, ondubbelzinnig - met een stemming van 299 tegen 160 - de aanbevelingen van Peel goed als basis voor verdere onderhandelingen."
 52. ^ 'Zionisten klaar om te onderhandelen over Brits plan als basis', De tijden donderdag 12 augustus 1937 p. 10 Uitgave 47761 col B.
 53. ^ Eran, Oded. "Arabisch-Israël Vredestichten." De continuüm politieke encyclopedie van het Midden-Oosten. Ed. Avraham Sela. New York: Continuüm, 2002, p. 122.
 54. ^Brief van David Ben-Gurion aan zijn zoon Amos, geschreven op 5 oktober 1937, verkregen uit de Ben-Gurion Archives in het Hebreeuws, en in het Engels vertaald door het Institute of Palestine Studies, Beiroet
 55. ^
 56. Morris, Benny (2011), Rechtvaardige slachtoffers: een geschiedenis van het zionistisch-Arabische conflict, 1881-1998, Knopf Doubleday Publishing Group, p. 138, ISBN9780307788054 Citaat: "Geen enkele zionist kan afstand doen van het kleinste deel van het land Israël. [Een] Joodse staat in een deel [van Palestina] is geen einde, maar een begin... Ons bezit is niet alleen belangrijk voor zichzelf... hierdoor vergroten we onze macht, en elke toename van de macht maakt het gemakkelijker om het land in zijn geheel in handen te krijgen. Het vestigen van een [kleine] staat ... zal als een zeer krachtige hefboom dienen in onze historische poging om het hele land te verlossen"
 57. ^ eenB
 58. Finkelstein, Norman (2005), Beyond Chutzpah: over het misbruik van antisemitisme en het misbruik van de geschiedenis, University of California Press, p. 280, ISBN9780520245983
 59. ^ Citaat uit een vergadering van de uitvoerende macht van het Joods Agentschap in juni 1938: “[Ik ben] tevreden met een deel van het land, maar op basis van de veronderstelling dat nadat we een sterke macht hebben opgebouwd na de oprichting van de staat, we zullen afschaffen de verdeling van het land en we zullen uitbreiden naar het hele land van Israël." in
 60. Masalha, Nur (1992), Verdrijving van de Palestijnen: het concept van 'overdracht' in het zionistische politieke denken, 1882-1948, Inst voor Palestina Studies, p. 107, ISBN9780887282355 en
 61. Segev, Tom (2000), Eén Palestina, Compleet: Joden en Arabieren onder het Britse mandaat, Henry Holt en Bedrijf, p. 403, ISBN9780805048483
 62. ^ Uit een brief van Chaim Weizmann aan Arthur Grenfell Wauchope, Hoge Commissaris voor Palestina, terwijl de Peelcommissie in 1937 bijeenkwam: "We zullen ons in de loop van de tijd over het hele land verspreiden ... dit is slechts een regeling voor de komende 25 tot 30 jaar."
 63. Masalha, Nur (1992), Verdrijving van de Palestijnen: het concept van 'overdracht' in het zionistische politieke denken, 1882-1948, Inst voor Palestina Studies, p. 62, ISBN9780887282355
 64. ^Waarom hebben Italiaanse vliegtuigen Tel-Aviv gebombardeerd? Gearchiveerd op 21 september 2011 bij de Wayback Machine
 65. ^Hoe de Palmach werd gevormd (History Central)
 66. ^ Geheime documenten uit de Tweede Wereldoorlog die in juli 2001 door het VK zijn vrijgegeven, omvatten documenten over operatie ATLAS (zie referenties: KV 2/400-402. Een Duitse taskforce onder leiding van Kurt Wieland is in september 1944 met een parachute in Palestina gedropt. Dit was een van de laatste Duitse pogingen in de regio om de Joodse gemeenschap in Palestina aan te vallen en de Britse overheersing te ondermijnen door lokale Arabieren te voorzien van contant geld, wapens en sabotagemateriaal.Het team werd kort na de landing gevangengenomen.
 67. ^
 68. Moshe Pearlman (1947). Mufti van Jeruzalem het verhaal van Haj Amin el Husseini. V. Gollancz. P. 50.
 69. ^
 70. Rolf Steininger (17 december 2018). Duitsland en het Midden-Oosten: van keizer Wilhelm II tot Angela Merkel. Berghahn boeken. blz. 55–. ISBN978-1-78920-039-3 .
 71. ^ Corrigan, Gordon. De tweede Wereldoorlog Thomas Dunne Boeken, 2011 9780312577094 p. 523, laatste alinea
 72. ^
 73. Lenk, RS (1994). The Mauritius Affair, The Boat People of 1940-1941. Londen: R Lenk. ISBN978-0951880524 .
 74. ^
 75. Aroni, Samuël (2002-2007). "Wie is er omgekomen op de Struma en hoeveel?". JoodseGen.org.
 76. ^
 77. одводная одка "Щ-215" . ерноморский от информационный ресурс (in het Russisch). 2000-2013 . Ontvangen 27 maart 2013 .
 78. ^
 79. "מפקורה SS Mefküre Mafkura Mefkura". Haapalah / Aliyah Bet. 27 sept 2011 . Ontvangen 26 maart 2013 .
 80. ^Het "jachtseizoen" (1945) door Yehuda Lapidot (Joodse virtuele bibliotheek)
 81. ^VN-document A/364 Add. 1 van 3 september 1947 Gearchiveerd op 3 juni 2014 bij de Wayback Machine
 82. ^ Kenneth Harris, Attlee (1982) blz. 388-400.
 83. ^ Howard Adelman, "UNSCOP en de aanbeveling voor partities." (Centrum voor Vluchtelingenstudies, York University, 2009) online.
 84. ^
 85. "A/RES/181(II) van 29 november 1947". Verenigde Naties. 1947. Gearchiveerd van het origineel op 24 mei 2012. Ontvangen 11 januari 2012 .
 86. ^
 87. Cathy Hartley Paul Cossali (2004). Overzicht van Arabisch-Israëlische betrekkingen. blz. 52-53. ISBN9781135355272 .
 88. ^ Artikel 11 van het Handvest van de Verenigde Naties
 89. ^
 90. Roosevelt, Kermit (1948). "De verdeling van Palestina: een les in drukpolitiek". Midden-Oosten Journaal. 2 (1): 1–16. JSTOR4321940.
 91. ^
 92. Snetsinger, John (1974). Truman, de Joodse stem en de schepping van Israël . Hoover Instituut. blz. 66-67.
 93. ^
 94. Sarsar, Saliba (2004). "De kwestie van het gedrag van Palestina en de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties". International Journal of Politics, Culture and Society. 17 (3): 457-470. doi:10.1023/B:IJPS.0000019613.01593.5e. S2CID143484109.
 95. ^
 96. Benny Morris (2008). 1948: een geschiedenis van de eerste Arabisch-Israëlische oorlog. Yale University Press. ISBN9780300126969 . Ontvangen 24 juli 2013 .
 97. ^
 98. "VERENIGDE NATIES BEMIDDELINGSCOMMISSIE VOOR PALESTINA A/AC.25/W/19 30 juli 1949: (werkdocument opgesteld door het secretariaat)". Gearchiveerd van het origineel op 2 oktober 2013 . Ontvangen 24 augustus 2013 . CS1 maint: bot: originele URL-status onbekend (link)
 99. ^"Palestina". Encyclopædia Britannica Online School Edition, 2006. 15 mei 2006.
 100. ^
 101. Stefan Brooks (2008). "Palestina, Brits mandaat voor". In Spencer C. Tucker (red.). De encyclopedie van het Arabisch-Israëlische conflict. 3. Santa Barbara, Californië: ABC-CLIO. P. 770. ISBN978-1-85109-842-2 .
 102. ^
 103. AJ Sherman (2001). Mandaatdagen: Brits leven in Palestina, 1918-1948. De Johns Hopkins University Press. ISBN978-0-8018-6620-3 .
 104. ^
 105. Menachem Begin (1977). "De Opstand".
 106. ^ Zien Mandaten, afhankelijkheden en trustschap, door H. Duncan Hall, Carnegie Endowment, 1948, blz. 266-267.
 107. ^
 108. "Het mandaat is ondeelbaar". Historische Joodse pers, Universiteit van Tel Aviv, Palestina Post. 9 april 1946. p. 3. Gearchiveerd van het origineel op 29 september 2010.
 109. ^
 110. "Het Nabije Oosten en Afrika". Buitenlandse relaties van de Verenigde Staten. 1947. blz. 1255.
 111. ^
 112. Snetsinger, John (1974). Truman, de Joodse stem en de schepping van Israël. Hoover pers. blz. 60-61. ISBN978-0-8179-3391-3 .
 113. ^
 114. "Het Nabije Oosten en Afrika, Volume V (1947)". Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Buitenlandse betrekkingen van de Verenigde Staten. P. 1271.
 115. ^Het Britse rijk in het Midden-Oosten, 1945-1951, P. 348. William Roger Louis, Clarendon Press, 1984
 116. ^
 117. "Geweld ebt Britse politie teruggetrokken uit Tel Aviv en omgeving - Joods Telegrafisch Agentschap" . www.jta.org. 16 december 1947.
 118. ^
 119. Michael J Cohen (24 februari 2014). Groot-Brittannië's moment in Palestina: terugblik en perspectieven, 1917-1948. Routing. blz. 481-. ISBN978-1-317-91364-1 .
 120. ^
 121. "Britse strijdkrachten in Jeruzalem Alerter na Haifa Victory Fear Haganah Raid on City - Jewish Telegraphic Agency" . www.jta.org. 23-04-1948.
 122. ^ eenB
 123. "PALESTIJNSE BILL (Hansard, 10 maart 1948)". hansard.millbanksystems.com.
 124. ^ Herzog, Chaïm en Gazit, Shlomo: De Arabisch-Israëlische oorlogen: oorlog en vrede in het Midden-Oosten vanaf de onafhankelijkheidsoorlog van 1948 tot heden, P. 46
 125. ^
 126. " ' VN-resolutie 181 (II). Toekomstige regering van Palestina, deel 1-A, beëindiging van het mandaat, verdeling en onafhankelijkheid". Gearchiveerd van het origineel op 7 februari 2009 . Ontvangen 20 mei 2017 . CS1 maint: bot: originele URL-status onbekend (link)
 127. ^VN-resolutie 181 (II). Toekomstige regering van Palestina, deel 1-A, beëindiging van mandaat, verdeling en onafhankelijkheid Gearchiveerd op 29 oktober 2006 bij de Wayback Machine.
 128. ^
 129. "President Truman's Trustschapsverklaring - 1948". www.mideastweb.org.
 130. ^
 131. Bloomsbury Publishing (26 september 2013). Whitaker's Britain. A&C Zwart. P. 127. ISBN978-1-4729-0380-8 .
 132. ^Ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël: Verklaring van oprichting van de staat Israël: 14 mei 1948: Ontvangen 10 april 2012
 133. ^ Bier, Aharon, & Slae, Bracha,In het belang van Jeruzalem, Mazo Publishers, 2006, p. 49
 134. ^Verklaring van de oprichting van de staat Israël, 14 mei 1948.
 135. ^
 136. J. Sussmann (1950). "Wet en rechtspraktijk in Israël". Tijdschrift voor vergelijkende wetgeving en internationaal recht. 32: 29–31.
 137. ^
 138. "Kopie van telegram van Epstein naar Shertok" (PDF) . regering van Israël. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 13 november 2013 . Ontvangen 3 mei 2013 .
 139. ^
 140. "Onze documenten - Persbericht waarin de Amerikaanse erkenning van Israël wordt aangekondigd (1948)". www.ourdocuments.gov.
 141. ^
 142. "Palestina-paspoorten geven Britse bescherming niet meer na May kondigt regering aan - Joods Telegrafisch Agentschap" . www.jta.org. 26 maart 1948.
 143. ^Masalha, Nur (1992). "Verdrijving van de Palestijnen." Instituut voor Palestina Studies, deze editie 2001, p. 175.
 144. ^
 145. Rashid Khalidi (september 1998). Palestijnse identiteit: de constructie van modern nationaal bewustzijn. Columbia University Press. blz. 21–. ISBN978-0-231-10515-6 . Ontvangen 22 januari 2011 . "In 1948 werd de helft van Palestina's... Arabieren uit hun huizen verdreven en werden vluchtelingen"
 146. ^
 147. Khalidi, Edward Said Professor in Arabische studies Rashid Khalidi, Rashid. Palestijnse identiteit: de constructie van modern nationaal bewustzijn. ISBN9780231527163 .
 148. ^ Bijlage IX-B, 'The Arab Expeditionary Forces to Palestine, 15/5/48, Khalidi, 1971, p. 867.
 149. ^ Bayliss, 1999, p. 84.
 150. ^
 151. Cohen-Hattab, Kobi (8 juli 2019). De maritieme revolutie van het zionisme: de greep van de Yishuv op het land van de zee en de kusten van Israël, 1917-1948. ISBN9783110633528 .
 152. ^ Zie Papers met betrekking tot de buitenlandse betrekkingen van de Verenigde Staten
 153. "De Vredesconferentie van Parijs". 1919. blz. 94.
 154. ^
 155. Volkenbond Unie (1922). "Samenvatting van het werk van de Volkenbond, januari 1920 - maart 1922". [Londen – via internetarchief.
 156. ^
 157. "Internet Geschiedenis Bronboeken". www.fordham.edu.
 158. ^ Zie De rechten van anderen verdedigen, door Carol Fink, Cambridge University, 2006, 0-521-02994-5, p. 28
 159. ^ Zie de verklaring van de belangrijkste geaccrediteerde vertegenwoordiger, Hon. W. Ormsby-Gore, C.330.M.222, Mandaat voor Palestina – Notulen van de Permanente Mandaatcommissie/Landenbond 32e zitting, 18 augustus 1937 Gearchiveerd op 3 juni 2011 op de Wayback Machine
 160. ^Zie het vonnis in "Juridische gevolgen van de bouw van een muur in de bezette Palestijnse gebieden" Gearchiveerd op 12-01-2011 bij de Wayback Machine (PDF)
 161. ^ Zie de paragrafen 49, 70 en 129 van het advies van het Internationaal Gerechtshof, juridische gevolgen van de bouw van een muur in de bezette Palestijnse gebieden PDFArchived 2010-07-06 at the Wayback Machine en PAUL J.I.M. DE WAART (2005). "Internationaal Gerechtshof stevig ommuurd in de wet van de macht in het Israëlisch-Palestijnse vredesproces." Leids Tijdschrift voor Internationaal Recht, 18, blz. 467-487, doi:10.1017/S0922156505002839
 162. ^ (Khalidi 2006, blz. 32-33)
 163. ^ (Khalidi 2006, blz. 33-34)
 164. ^ "Palestina. De grondwet opgeschort., Arabische boycot van verkiezingen., Terug naar Britse heerschappij" De tijden, 30 mei 1923, p. 14, uitgave 43354
 165. ^ (Khalidi 2006, blz. 32, 36)
 166. ^ Zie Foreign Relations of the United States, 1947. The Near East and Africa Volume V, p. 1033
 167. ^
 168. Sufian, Sandy (1 januari 2008). "Anatomie van de Opstand van 1936-1939: Beelden van het lichaam in politieke cartoons van Mandaat Palestina". Journal of Palestine Studies. 37 (2): 23–42. doi:10.1525/jps.2008.37.2.23 . Ontvangen 14 januari 2008 .
 169. ^ (Khalidi 2006, p. 63)
 170. ^ (Khalidi 2006, p. 52)
 171. ^ (Khalidi 2006, blz. 56-57)
 172. ^ (Khalidi 2006, pp. 63, 69), (Segev 2000, pp. 127-144) harv error: meerdere doelen (2×): CITEREFSegev2000 (help)
 173. ^ (Morris 2001, blz. 112)
 174. ^ (Khalidi 2006, p. 81)
 175. ^
 176. "Filastine". Nationale Bibliotheek van Israël . Ontvangen 4 maart 2019 .
 177. ^ (Khalidi 2006, blz. 87-90)
 178. ^ In juni 1947 had de Britse Mandaatregering van Palestina de volgende statistieken gepubliceerd: "Geschat wordt dat meer dan een kwart van de Joodse bevolking in Palestina Sefardische Joden zijn, van wie er ongeveer 60.000 zijn geboren uit families die eeuwenlang in Palestina hebben gewoond. de Sefardische gemeenschap bestaat echter uit oosterse joden die afkomstig zijn uit Syrië, Egypte, Perzië, Irak, Georgië, Bokhara en andere oosterse landen. Ze zijn voornamelijk beperkt tot de grotere steden." (Uit: Aanvulling op het overzicht van Palestina – Aantekeningen samengesteld ter informatie van het Speciaal Comité van de Verenigde Naties voor Palestina – juni 1947, Gov. Printer Jeruzalem, pp. 150-151)
 179. ^
 180. "Joodse Agency History". Gearchiveerd van het origineel op 15 februari 2006. Ontvangen 29 januari 2012 . CS1 maint: bot: originele URL-status onbekend (link)
 181. ^Palestina Jodendom en de Arabische kwestie, 1917-1925, door Caplan, Neil. Londen en Totowa, NJ: F. Cass, 1978. 0-7146-3110-8. blz. 161-165.
 182. ^
 183. Een overzicht van Palestina: opgesteld in december 1945 en januari 1946 voor de informatie van de Anglo-Amerikaanse onderzoekscommissie. 1. Palestina: Govt. printer. 1946. blz. 185.
 184. ^
 185. Een overzicht van Palestina: opgesteld in december 1945 en januari 1946 voor de informatie van de Anglo-Amerikaanse onderzoekscommissie. 1. Palestina: Govt. printer. 1946. blz. 210: "Arabische illegale immigratie is voornamelijk incidenteel, tijdelijk en seizoensgebonden". pp. 212: "De conclusie is dat Arabische illegale immigratie met het oog op permanente vestiging onbeduidend is".
 186. ^
 187. J. McCarthy (1995). De bevolking van Palestina: bevolkingsgeschiedenis en statistieken van de late Ottomaanse periode en het mandaat. Princeton, NJ: Darwin Press.
 188. ^Aanvulling op het overzicht van Palestina – Aantekeningen samengesteld ter informatie van het Speciaal Comité van de Verenigde Naties voor Palestina – juni 1947, Gouverneur Printer Jeruzalem, p. 18
 189. ^
 190. John B. Quigley (2010). De staat van Palestina: internationaal recht in het conflict in het Midden-Oosten. Cambridge University Press. P. 54. ISBN978-0-521-15165-8 .
 191. ^ Zie Geschiedenis van het zionisme (1600-1918), deel I, Nahum Sokolow, 1919 Longmans, Green, and Company, Londen, pp. xxiv-xxv
 192. ^
 193. "Het Avalon-project: het Palestijnse mandaat". avalon.law.yale.edu.
 194. ^ Zie het rapport van het Speciaal Comité van de Verenigde Naties voor Palestina, VN-document A/364, 3 september 1947
 195. ^ Memorandum van de staatssecretaris voor Koloniën, "PALESTINE: HOGE COMMISSIONERS VIEWS ON POLICY", maart 1930, UK National Archives Cabinet Paper CAB/24/211, voorheen C.P. 108 (30)
 196. ^
 197. "PERMANENTE MANDATEN COMMISSIE NOTULEN VAN DE TWINTIGTWINTIGSTE SESSIE". VOLKENBOND. Gearchiveerd van het origineel op 10 augustus 2011 . Ontvangen 8 juni 2010 .
 198. ^ Zie Partner to Partition: The Jewish Agency's Partition Plan in the Mandate Era, door Yossi Katz, Routledge, 1998, 0-7146-4846-9
 199. ^
 200. "FRUS: Buitenlandse relaties van de diplomatieke papieren van de Verenigde Staten, 1937. Het Britse Gemenebest, Europa, het Nabije Oosten en Afrika: Palestina". digicoll.library.wisc.edu.
 201. ^ Zien Brieven aan Paula en de kinderen, David Ben Gurion, vertaald door Aubry Hodes, University of Pittsburgh Press, 1971 blz. 153-157
 202. ^ Zien Rechtvaardige slachtoffers: een geschiedenis van het zionistisch-Arabische conflict, 1881-1999, door Benny Morris, Knopf, 1999, 0-679-42120-3, p. 138
 203. ^ Zien Littekens van oorlog, Wounds of Peace: de Israëlisch-Arabische tragedie, door Shlomo Ben-Ami, Oxford University Press, VS, 2006, 0-19-518158-1, p. 17
 204. ^
 205. "Avalon Project - Anglo-Amerikaanse onderzoekscommissie - Hoofdstuk V". avalon.law.yale.edu.
 206. ^ Zie Foreign Relations of the United States, 1946, The Near East and Africa Volume VII, pp. 692-693
 207. ^Stein 1984, blz. 4
 208. ^ "Landeigendom in Palestina", CZA, KKL5/1878. De statistieken werden opgesteld door het Palestine Lands Department voor de Anglo-American Committee of Inquiry, 1945, ISA, Box 3874/file 1. Zie (Khalaf 1991, p. 27)
 209. ^Stein 1984, blz. 226
 210. ^Avneri 1984, p. 224
 211. ^Stein 1984, blz. 3-4, 247
 212. ^
 213. Michael R. Fischbach (13 augustus 2013). Joodse eigendomsclaims tegen Arabische landen. Columbia University Press. P. 24. ISBN978-0-231-51781-2 . In 1948, na tientallen jaren van Joodse immigratie, was de Joodse bevolking van Palestina gestegen tot ongeveer een derde van het totaal, en Joden en Joodse bedrijven bezaten 20 procent van alle bebouwbare grond in het land
 214. ^
 215. Wright, Clifford A. (2015). Feiten en fabels (RLE Israël en Palestina): het Arabisch-Israëlische conflict. Routing. P. 38. ISBN978-1-317-44775-7 .
 216. ^ Lorenzo Kamel (2014), "Wiens land? Landeigendom in de late negentiende en vroege twintigste-eeuwse Palestina", British Journal of Middle Eastern Studies, blz. 230-242. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13530194.2013.878518
 217. ^Landeigendom van Palestina Gearchiveerd op 29 oktober 2008 bij de Wayback Machine - Kaart opgesteld door de regering van Palestina in opdracht van het ad-hoccomité van de VN voor de Palestijnse kwestie.
 218. ^Tabel 2 toont het bezit van grote joodse landeigenaren per 31 december 1945, Brits mandaat: een overzicht van Palestina: deel I – pagina 245.Hoofdstuk VIII: Land: Sectie 3., opgesteld door het Britse Mandaat voor de United Nations Survey of Palestine Ontvangen 4 juli 2015
 219. ^ eenB
 220. Anglo-Amerikaanse onderzoekscommissie over Joodse problemen in Palestina en Europa, JVW Shaw, Algemene Vergadering, Speciale Commissie voor Palestina, Verenigde Naties (1991). Een overzicht van Palestina: opgesteld in december 1945 en januari 1946 ter informatie van de Anglo-Amerikaanse onderzoekscommissie. 1. Instituut voor Palestina Studies. ISBN978-0-88728-211-9 . CS1 maint: meerdere namen: auteurslijst (link)
 221. ^Eigendom van grond in Palestina, aandeel van Palestijnse (sic) Arabieren en joden per 1 april 1943, opgesteld door het Britse mandaat voor het onderzoek van de Verenigde Naties over Palestina. Ontvangen 25 augustus 2014
 222. ^ibid, Aanvulling p30.
 223. ^Een overzicht van Palestina (Opgesteld in december 1945 en januari 1946 ter informatie van de Anglo-Amerikaanse onderzoekscommissie), vol. 1, hoofdstuk VIII, sectie 7, Regeringsprinter van Jeruzalem, pp. 260–262
 224. ^ "
 225. "Hoop Simpson rapport, Hoofdstuk III". Zionism-israel.com. oktober 1930.
 226. ^ Molens, E. Volkstelling van Palestina, 1931 (Britse regering, 1932), deel I, pp. 61-65.
 227. ^De politieke geschiedenis van Palestina onder Brits bestuur, Memorandum aan het Speciaal Comité van de Verenigde Naties
 228. ^
 229. opgesteld in december 1945 en januari 1946 ter informatie van de Anglo-Amerikaanse onderzoekscommissie. (1991). Een overzicht van Palestina: opgesteld in december 1945 en januari 1946 ter informatie van de Anglo-Amerikaanse onderzoekscommissie. 1. Instituut voor Palestina Studies. blz. 12-13. ISBN978-0-88728-211-9 .
 230. ^Het Palestina-besluit van 10 augustus 1922, artikel 11 Gearchiveerd op 16 september 2014 bij de Wayback Machine: "De Hoge Commissaris kan, met goedkeuring van een staatssecretaris, door middel van een proclamatie Palestina op die wijze en met zodanige wijze verdelen in administratieve afdelingen of districten. onderverdelingen die handig kunnen zijn voor administratiedoeleinden, waarbij de grenzen ervan worden beschreven en er namen aan worden toegekend."
 231. ^ eenB
 232. Likhovski, Assaf. Recht en identiteit in Mandaat Palestina. P. 64.
 233. ^
 234. "Hh Trusted benoemd tot opperrechter van Palestina". Joods Telegrafisch Agentschap. 27 oktober 1936. Ontvangen 18 november 2015 .
 235. ^
 236. LikHovski, Assaf. Recht en identiteit in Mandaat Palestina. P. 74.
 237. ^
 238. LikHovski, Assaf. Recht en identiteit in Mandaat Palestina. P. 75.
 239. ^ (Khalidi 2006, blz. 13-14)
 240. ^ (Khalidi 2006, p. 27)
 241. ^ Shamir, Ronen (2013). Huidige stroom: de elektrificatie van Palestina. Stanford: Stanford University Press.
 242. ^
 243. Noam Dvir (5 april 2012). "Haifa's glazen huis transparant, maar nog steeds een Israëlisch mysterie". Haaretz.
 244. ^ (Khalidi 2006, p. 16)
 245. ^ (Khalidi 2006, p. 17)
 246. ^ (Khalidi 2006, blz. 29-30)
 247. ^
 248. "De Joodse Gemeenschap onder het Palestijnse Mandaat". www.jewishvirtuallibrary.org.
 249. ^ (Khalidi 2006, blz. 14, 24)
 • Pappé, Ilan (15 augustus 1994). "Invoering". Het ontstaan ​​van het Arabisch-Israëlische conflict, 1947-1951. IBTauris. ISBN978-1-85043-819-9 . Ontvangen 2 mei 2009 . CS1 maint: ref duplicaten standaard (link)
 • Khalidi, Rashid (2006). De ijzeren kooi: het verhaal van de Palestijnse strijd om een ​​eigen staat . Baken pers. ISBN978-0-8070-0308-4 . Ontvangen 2 mei 2009 . CS1 maint: ref duplicaten standaard (link)
 • Khalidi, Rashid (2007) [1e druk. 2001]. "De Palestijnen en 1948: de onderliggende oorzaken van mislukking". In Eugene L. Rogan & Avi Shlaim (red.). De oorlog om Palestina: de geschiedenis van 1948 herschrijven (2e ed.). Cambridge University Press. ISBN978-0-521-69934-1 . Ontvangen 2 mei 2009 .
 • Khalidi, Walid (1987) [Origineel in 1971]. Van haven tot verovering: lezingen over het zionisme en het Palestijnse probleem tot 1948. Instituut voor Palestina Studies. ISBN978-0-88728-155-6 . Ontvangen 2 mei 2009 . CS1 maint: ref duplicaten standaard (link)
 • Khalidi, Rashid (1997), Palestijnse identiteit: de constructie van modern nationaal bewustzijn, Columbia University Press, ISBN9780231521741
 • Morris, Benny (2001) [1999]. Rechtvaardige slachtoffers: een geschiedenis van het zionistisch-Arabische conflict, 1881-1999. New York: Alfred A. Knopf. ISBN978-0-679-74475-7 . Ontvangen 2 mei 2009 . CS1 maint: ref duplicaten standaard (link)
 • Aruri, Naseer Hasan (1972). Jordanië: een studie in politieke ontwikkeling 1923-1965. Den Haag: Martinus Nijhoff Uitgevers. ISBN978-90-247-1217-5 . Ontvangen 2 mei 2009 . CS1 maint: ref duplicaten standaard (link)
 • Groter, Gideon (2004). De grenzen van het moderne Palestina, 1840-1947. Londen: Rouge. ISBN978-0-7146-5654-0 . Ontvangen 2 mei 2009 . CS1 maint: ref duplicaten standaard (link)
 • Louis, Wm. Roger (1969). "Het Verenigd Koninkrijk en het begin van het mandaatsysteem, 1919-1922". Internationale organisatie. 23 (1): 73-96. doi:10.1017/s0020818300025534.
 • Segev, Tom (2001) [Origineel in 2000]. "Nebi Musa, 1920". Eén Palestina, Compleet: Joden en Arabieren onder het Britse mandaat. Trans. Haim Watzman. Londen: Henry Holt and Company. ISBN978-0-8050-6587-9 . Ontvangen 2 mei 2009 .
 • Stein, Kenneth W. (1987) [Origineel in 1984]. Het landvraagstuk in Palestina, 1917-1939. Universiteit van North Carolina Press. ISBN978-0-8078-4178-5 . Ontvangen 2 mei 2009 .
 • Gilbert, Martin (1998). Israël: een geschiedenis. Dubbeldag. ISBN978-0-385-40401-3 . Ontvangen 2 mei 2009 . CS1 maint: ref duplicaten standaard (link)
 • Shapira, Anita (1992). Land en macht: de zionistische toevlucht tot geweld, 1881-1948. trans. Willem Tempelier. Oxford Universiteit krant. ISBN978-0-19-506104-8 . Ontvangen 2 mei 2009 . CS1 maint: ref duplicaten standaard (link)
 • Zwart, Ian (1991). Israëls geheime oorlogen: een geschiedenis van de Israëlische inlichtingendiensten. Morris, Bennie. Grove pers. ISBN978-0-8021-1159-3 . CS1 maint: ref duplicaten standaard (link)
 • Avneri, Aryeh L. (1984). De claim van onteigening: Joodse nederzettingen op het land en de Arabieren, 1878-1948. Transactie uitgevers. ISBN978-0-87855-964-0 . Ontvangen 2 mei 2009 . CS1 maint: ref duplicaten standaard (link)
 • Khalaf, Issa (1991). Politiek in Palestina: Arabisch factionalisme en sociale desintegratie, 1939-1948. Staatsuniversiteit van New York Press. ISBN978-0-7914-0708-0 . Ontvangen 6 mei 2009 . CS1 maint: ref duplicaten standaard (link)
 • Bayliss, Thomas (1999). Hoe Israël werd gewonnen: een beknopte geschiedenis van het Arabisch-Israëlische conflict. Lexington-boeken. 978-0-7391-0064-6De Palestijnse Driehoek: de strijd tussen de Britten, de Joden en de Arabieren, 1935-1948, Londen: Deutsch, 1979 0-233-97069-X.
 • El-Eini, Roza IM (2006). Gemand landschap: Britse keizerlijke heerschappij in Palestina, 1929-1948. Londen: Rouge. ISBN978-0-7146-5426-3 . Ontvangen 5 mei 2009 .
 • Hughes, Matthew, uitg. (2004). Allenby in Palestina: de correspondentie in het Midden-Oosten van veldmaarschalk Viscount Allenby juni 1917 - oktober 1919. Leger Records Society. 22. Phoenix Mill, Thrupp, Stroud, Gloucestershire: Sutton Publishing Ltd. ISBN978-0-7509-3841-9 .
 • Katz, Shmuel (1973). Battleground: Feit en Fantasie in Palestina. Bantam Boeken. ISBN978-0-929093-13-0 . Ontvangen 2 mei 2009 .
 • Parijs, Timothy J. (2003). Groot-Brittannië, de Hashemieten en de Arabische overheersing, 1920-1925: de Sherifiaanse oplossing. Londen: Rouge. 0-7146-5451-5
 • Sherman, AJ (1998).Mandaatdagen: Brits leven in Palestina, 1918-1948, Theems & Hudson. 0-8018-6620-0
 • Vareilles, Guillaume (2010). Les frontières de la Palestine, 1914-1947, Parijs, L'Harmattan. 978-2-296-13621-2
 • Bar Josef, Eitan. "Bonding met de Britten: koloniale nostalgie en de idealisering van het mandaatgebied Palestina in de Israëlische literatuur en cultuur na 1967." Joodse sociale studies 22,3 (2017): 1-37. online
 • Cohen, Michael J. Groot-Brittannië's moment in Palestina: terugblik en perspectieven, 1917-1948 (2014)
 • El-Eini, Roza. Gemand landschap: Britse keizerlijke heerschappij in Palestina 1929-1948 (Routledge, 2004).
 • Galnoor, Itzhak. Verdeling van Palestina, het: beslissingskruispunt in de zionistische beweging (SUNY Pers, 2012).
 • Hanna, Paul Lamont, "Britse beleid in Palestina", Washington, DC, American Council on Public Affairs, (1942)
 • Harris, Kenneth. Attlee (1982) blz. 388-400.
 • Kamel, Lorenzo. "Wiens land? Landeigendom in Palestina eind negentiende en begin twintigste eeuw", "British Journal of Middle Eastern studies" (april 2014), 41, 2, pp. 230-242.
 • Miller, Rory, ed. Groot-Brittannië, Palestina en het rijk: de mandaatjaren (2010)
 • Morgan, Kenneth O.The People's Peace: Britse geschiedenis 1945 – 1990 (1992) 49–52.
 • Ravndal, Ellen Jenny. "Exit Britain: Britse terugtrekking uit het Palestijnse mandaat in de vroege Koude Oorlog, 1947-1948," Diplomatie en staatsmanschap, (september 2010) 21 # 3 blz. 416-433.
 • Roberts, Nicholas E. "Herinnering aan het mandaat: historiografische debatten en revisionistische geschiedenis in de studie van Brits Palestina." Geschiedenis Kompas 9,3 (2011): 215-230. online.
 • Sargent, Andreas. "De Britse Labour Party en Palestina 1917-1949" (PhD thesis, University of Nottingham, 1980) online
 • Shelef, Nadav G. "Van 'beide oevers van de Jordaan' naar het 'hele land van Israël:' ideologische verandering in het revisionistische zionisme." Israëlstudies 9,1 (2004): 125-148. Online
 • Sinanoglou, Penny. "Britse plannen voor de verdeling van Palestina, 1929-1938." Historisch tijdschrift 52,1 (2009): 131-152. online , Het Palestijnse probleem, Politicologie Quarterly, 41 # 3 (1926), blz. 384-412, online.

200 ms 10,2% Scribunto_LuaSandboxCallback::callParserFunction 160 ms 8,2% dataWrapper 140 ms 7,1% Scribunto_LuaSandboxCallback::gsub 80 ms 4,1% Scribunto_LuaSandboxCallback::match 80 ms 4.1% Scribunto_Lua%Scribunto_Lua%% Scribunto_Lua%Sandbox 40 ms 40 ms 2,0% [overige] 420 ms 21,4% Aantal Wikibase-entiteiten geladen: 1/400 -->


Vernield Japans huis in Seattle, Washington, op 10 mei 1945. [1536x1024]

Ik hou echter van de look van de vader. Hij lijkt veerkrachtig, alsof hij alleen maar denkt aan hoe ver ze op een dag zullen stijgen.

Daar ben ik het mee eens! Ik vraag me af waar hij nu is als hij nog leeft!

dat was ook mijn eerste gedachte.

"Nou, dat is een veerkrachtige man"

Waarschijnlijk werden ze opgesloten in een interneringskamp en keerden ze terug naar huis om dit vandalisme te vinden (dat meer op een garage lijkt).

Zijn er mensen vrijgelaten uit de interneringskampen voor het einde van de vijandelijkheden?

Als de datum juist is, zou de oorlog in de Stille Oceaan nog 4 maanden duren.

Dat zou waarschijnlijk Camp Harmony in Puyallup zijn geweest (nu het beursterrein van de staat Washington)

Een geweldig nummer van Fort Minor (van Linkin Park) over deze periode. https://vimeo.com/1476520

Helemaal vergeten dit nummer en hoe chill het is.

Heh - Ik zou graag Japanse buren hebben. Toegegeven, ik woon niet in de naoorlogse VS, maar ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat ze om 3 uur 's nachts dubstep-muziek zullen spelen.

Je zou verbaasd zijn hoeveel Aziaten ravers zijn

Technisch gezien, 2019 is naoorlogse VS, na de WW's, Vietnam, Koreaanse Oorlog, Koude Oorlog, Oorlog tegen Terrorisme, enz.

Ik ben echter meer voor punk als het gaat om het verpesten van mijn gehoor. Gelukkig is geen van de huizen van mijn buren dichtbij genoeg om een ​​probleem te zijn.

Iedereen zou Stubborn Twig van Lauren Kessler moeten lezen.

En leer ook wie Daniel Inouye was.

Ik woon in de buurt van arroyo grande Californië en er is/was hier een grote populatie Japanse boeren. Hyashi-aardbeien zijn geweldig als je ooit in de buurt bent. Van wat mij is verteld, is dat het bedrijf Loomis of andere boerderijen Japanse boerderijen overnamen en hun eigendom in de gaten hielden terwijl ze geïnterneerd waren, zodat het niet zou worden geplunderd.


Je bent geboren op een Dinsdag

8 mei 1945 was de 19e dinsdag van dat jaar. Het was ook de 128e dag en 5e maand van 1945 in de Georgische kalender. De volgende keer dat u de kalender van 1945 opnieuw kunt gebruiken, is in 2029. Beide kalenders zullen precies hetzelfde zijn.

Er zijn nog over voor je volgende verjaardag. Je 77ste verjaardag valt op een woensdag en een verjaardag daarna op een maandag. De onderstaande timer is een aftelklok naar je volgende verjaardag. Het is altijd nauwkeurig en wordt automatisch bijgewerkt.

Je volgende verjaardag is op een woensdag


Val van München - mei 1945 Hitler's flat en anderen

Bericht door palaisfan » 03 mei 2021, 07:33

Bedoeld om dit dit weekend eerder op te zetten voor het jubileum, zoals gedacht zou kunnen zijn. De periode van 29 april - 5 mei markeert de val van het gebied van München (elementen gaan in dit tijdsbestek naar Berchtesgaden) voor het Amerikaanse 7e leger in het bijzonder.

Als je München-foto's op de Getty-fotosite plaatst en er doorheen waadt met de modifier 'David e. Scherman', vind je verschillende previews die niet echt gelabeld zijn maar wel herkenbaar voor het vertrouwde oog. Een verrassende is de flat van Hitler die eenvoudigweg "appartement" heet. De Burgerbraukeller is geïdentificeerd, maar je ziet ook de ruïnes van het Braun Haus anoniem zichtbaar vanaf de tempelgebouwen.

Op 28 april 1945 komen de 42nd Division en de 45th Division van het 7th Army dichterbij en vinden de verschrikkingen van Dachau. (Veel verslagen stellen de vangst op de 29e, maar de gegevens van het 157e Regiment maken duidelijk dat ze laat op de 28e arriveren. Op de avond van 29 april bevindt het 157e Infanterieregiment zich aan de rand van München, 20 km van Dachau. De volgende dag, tegen het einde van de middag, is München gevallen nadat enkele weerstanden waren weggevaagd - het record van de 45th Division geeft de tijd aan als 2200 uur dat de stad als veilig werd beschouwd. Dezelfde bron is duidelijk dat nadat er een race was om de meeste keuze te vangen en dat elementen van de 42e en 45e divisie inderdaad München veroverden op de 30e, Hitlers verjaardag. Het belangrijkste was dat luitenant-kolonel William P. Grace de bevelhebber is van het 179e Infanterieregiment en dat Hitlers flat op de Prinzregentplatz zijn commandopost werd ofwel eind 30 april of 1 mei (nog geen specifieke gevonden) De 45e Divisie verlaat München op 12 juni, nadat de 45e Divisie van het Zevende Leger naar Patton's Derde Leger was overgebracht en het bevel over st opstelling in Freidburg op 20 km afstand.

De beroemde vrouwelijke fotograaf Lee Miller en David E. Schernan waren met de 42e gekomen en waren net uren eerder vertrokken om Dachau te fotograferen, toen ze in de late namiddag van 1 mei op de Prinzregentenplatz en de commandopost van het 179e regiment arriveerden. is wanneer ze haar beroemde bad neemt en de serie foto's maakt van verschillende delen van het appartement. Vreemd genoeg zegt Miller dat ze van een "Frau Gardner" heeft gehoord dat Anni Winter drie dagen eerder was gevlucht. Toch wordt dezelfde persoon gefotografeerd als Frau Gardner vaak bestempeld als Anni Winter zelf! (Deed ze alsof ze iemand anders was of was ze echt weggegaan?) Later meer over dat kleine mysterie.

De volgende dag vertrekken ze en met de hulp van een oude Duitser die elke echte politiek ontkent, maar lijkt te weten waar alles is (dit wordt opgemerkt), leidt het hen naar de ene belangrijke locatie na de andere. (Zo komt Lee Miller ook terecht bij het verlaten huis van Eva Braun en maakt hij de onderstaande foto's van de Braukeller en Königsplatz en Hofbrauhaus.) Dit is de context van deze kiekjes. Het boek van Lee Miller (Getty-bijschriften gebruiken het niet) geeft een aantal interessante details die aan elk zijn toegevoegd. Het vermeldt het bovenste deel van het Hofbrauhaus dat door bommen is opengeblazen. Daarna komen de fotografen laat in de avond aan op de nog brandende Berghof nadat deze op 4 mei is afgevuurd en nog steeds brandt.*
* Deze datum is een beetje onnauwkeurig. Lee Miller zegt erbij te zijn als hij de overgave hoort tekenen. Maar ze arriveerde op tijd om het "vuur door de SS" uit de ramen van het chalet te zien komen. Zoals geschreven, suggereert het de avond van 4 mei.

Burgerbraukeller wordt geplunderd. Lee Miller merkte op dat er zich zojuist een divisie had teruggetrokken en dat burgers en plunderaars ongestoord binnenstroomden. Vermoedelijk weghalen wat er nog bier over was en al het andere. Dit is op 2 mei als ze de verwoeste stad beginnen te verkennen.


Deze week in de geschiedenis van AG -- 19 mei 1945

Howard Carter (1891-1971) was een vroege Britse Assemblies of God-leider die gemeenten stichtte, predikanten opleidde en de wereld rondreisde om zendelingen aan te moedigen. Hij gaf ook aan de Pinksterbeweging een aantal van haar meest blijvende leringen over geestelijke gaven.

Carter werd opgevoed door een godvrezende moeder in de Anglicaanse kerk, maar toonde niet veel interesse in religie. Hij was een middelmatige student die stotterde en pas ergens thuishoorde toen hij zijn talent als kunstenaar ontdekte. Hij behaalde de hoogste onderscheidingen bij de examens van de Royal Society of Artists en begon een carrière als tekenaar, een baan waarin hij uitblonk.

Als jonge man begon hij desillusie te ervaren toen hij zich realiseerde dat de mooiste kunstwerken met de tijd vervagen. Zelfs de grote Engelse kathedralen met hun torenhoge steunberen en glas-in-loodramen zouden op een dag verdwijnen. Carter wilde zich overgeven aan iets dat de eeuwigheid zou kunnen beïnvloeden.

Een vriend nodigde hem uit om de Church of Christ te bezoeken, waar hij onder de indruk was van de informele en vriendelijke diensten. Hij aanvaardde Christus en werd gedoopt. Hij raakte betrokken bij vrijdagavondbijeenkomsten met de YMCA, waar hij een man ontmoette wiens prediking en uitbundige lofprijs tijdens het gebed hem intrigeerden. De man nodigde Carter uit om met hem mee te gaan naar Pinksterbijeenkomsten die plaatsvonden in een kamer boven een winkel buiten Birmingham. Carter luisterde naar de boodschappen en observeerde de Pinksteraanbiddingsdiensten en geloofde onmiddellijk dat wat hij zag samenviel met de ervaring van de vroege kerk in het Nieuwe Testament.

Hij begon de Pinksterervaring te zoeken, maar worstelde met het concept dat het spreken in tongen een noodzakelijk aspect was van het ontvangen van de vervulling van de Heilige Geest. In een artikel van 19 mei 1945 in de Pinkster Evangelie, beschreef Carter een diepe ervaring met God toen hij de manifestatie van de Geest voelde op een manier die hem geestelijk geboeid achterliet, maar het spreken in tongen omvatte niet. Hij herinnerde zich, &ldquo: Dit was een tijdlang het overtuigende bewijs voor mij dat het spreken in andere talen niet het bewijs was van de doop & hellip mensen vroegen me of ik de Heilige Geest had ontvangen. Ik zou vol vertrouwen bevestigen dat ik dat had gedaan, maar in mijn geest voelde ik een gemis & hellip het was alsof ik een grote stortvloed van regen had zien vallen over een land dat uitgedroogd was door de zon en het voor die tijd enorm verkwikte, maar geen rivier liet stromen er doorheen.&rdquo

Het was een vol jaar later toen Carter de volheid van de Geest ervoer met het bewijs van tongen.&ldquoVanaf die dag in het jaar 1915 tot heden ben ik nooit opgehouden met andere talen te spreken &hellip niet alleen zijn de buien gevallen &hellipmaar er is sindsdien een rivier gestroomd, waaruit ik dagelijks mijn dorst heb kunnen lessen.&rdquo

Interessant is dat het geloof van Carter tijdens de Eerste Wereldoorlog diepe wortels ontwikkelde in de gevangenis. Zoals veel Pinkstermensen in deze periode was Howard Carter een pacifist. Toen Groot-Brittannië in 1916 de wet op de militaire dienst aannam, registreerde Carter zich als gewetensbezwaarde. Omdat hij zijn brood verdiende als tekenaar en niet als predikant, hoewel hij destijds pastor was van een klein Pinksterwerk, mocht hij zijn religieuze overtuiging niet claimen als vrijstelling van militaire dienst. Op 16 maart 1917 werd Carter veroordeeld tot 112 dagen dwangarbeid, opgesloten in eenzame opsluiting en kreeg hij een dieet van brood en water.

Tijdens zijn gevangenschap begon een levenslange zoektocht om de mysteries van de gaven van de Geest te ontsluiten. Omdat hij niets anders te bestuderen had dan zijn Bijbel, bracht hij zijn beperkte uren door met bidden en het doorzoeken van de hele Schrift, op zoek naar een beter begrip van geestelijke gaven, een onderwerp dat volgens hem door de kerktheologie eeuwenlang was verwaarloosd. De leer die hij in deze tijd ontwikkelde, stelde hem in staat een evenwichtige en schriftuurlijke leer over de gaven van de Geest te construeren, wat zijn grootste bijdrage was aan de Pinksterbeweging.

Carter leidde 27 jaar lang een Pinksterbijbelschool, en hij was een van de oprichters van de Britse Assemblies of God, eerst als vice-voorzitter en daarna als voorzitter. Tijdens zijn jaren als leider van die beweging stelde hij zich ten doel om elke Assemblies of God-zendeling op het veld te bezoeken, inclusief een tweejarige zendingsreis met zijn jonge Amerikaanse beschermeling, Lester Sumrall.

Nadat hij in 1945 zijn functie bij de Britse Assemblies neerlegde, bleef Carter de wereld rondreizen, zendelingen aanmoedigend en velen naar de Pinksterervaring leidend door zijn onderwijs over geestelijke gaven. In 1955, op 64-jarige leeftijd, trouwde de bevestigde vrijgezel met Ruth Steelberg, weduwe van de algemene superintendent van de U.S. Assemblies of God, Wesley Steelberg. De pasgetrouwden begonnen aan een wereldpredikingsreis en inspireerden anderen om in geloof op pad te gaan en de gaven van de Geest te gebruiken. Ze dienden samen tot Carter's dood in 1971.

Carter's levensmotto kan worden samengevat in het gebed dat hij in 1923 schreef na het bijwonen van de grote campagne in Londen van de succesvolle evangelist Stephen Jeffreys. Terwijl hij zijn alledaagse bediening van Bijbelschoolleraar contrasteerde met de succesvolle evangelische kruistocht die hij voor in zijn Bijbel schreef, &ldquoLaat me nooit de allerbelangrijkste waarheid verliezen dat in Uw wil zijn beter is dan succes, en geef dat ik ooit mag houd meer van uzelf dan van uw dienst.&rdquo

Hoewel Carter nooit als een groot evangelist werd beschouwd, was hij een solide leraar en een bemoediger die een eeuwige impact maakte die zelfs de prachtige architectuur van Westminster Abbey zal overleven.

Lees het artikel van Howard Carter, "Spreken in tongen als het bewijs van de doop in de Heilige Geest", op pagina 2 van de 19 mei 1945, uitgave van de Pinkster Evangelie.

Ook te zien in dit nummer:
&stier &ldquoHoe Pinksteren naar India kwam,&rdquo door Minnie Abrams
&stier &ldquoThe Tarrying Meeting,&rdquo door Stanley Frodsham
&stier &ldquoEen jubileumgetuigenis,&rdquo door A.H. Argue
En nog veel meer!

Pinkster Evangelie gearchiveerde edities met dank aan het Flower Pentecostal Heritage Centre.


De prijs van de overwinning

De Sovjet-troepen hielden stand tegen het enorme Duitse leger, decimerend en uitputtend, totdat een verlichtende kracht de stad omsingelde en de indringers dwong zich over te geven. De verpletterende nederlaag bij Stalingrad was ongeëvenaard in omvang, wat de Sovjet-drift naar de overwinning aanwakkerde... In mei 1945 viel Berlijn eindelijk.

De beroemde foto van twee Sovjet-soldaten die een rode vlag ontvouwen boven de Reichstag werd een iconisch beeld van de Tweede Wereldoorlog. Er wordt beweerd dat de foto niet het werkelijke moment van Sovjet-glorie weergaf, maar een dag of twee na de bestorming van het gebouw werd opgevoerd en zelfs werd geretoucheerd door de Sovjet-propagandamachine. De vlag zou oorspronkelijk een tafelkleed zijn geweest dat door de fotograaf zelf was meegebracht. Toch was dit een symbool van de overwinning van de USSR... de overwinning die kolossale kosten met zich meebracht.

Het aantal Sovjetdoden was aanvankelijk schromelijk vertekend - het cijfer dat Stalin in 1946 gaf was zeven miljoen. De verliezen van de USSR worden nu geschat op ongeveer 26,6 miljoen, goed voor de helft van alle slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. De herinnering aan de oorlog, ook wel de Grote Vaderlandse Oorlog genoemd, wordt in Rusland bijzonder vereerd. In de USSR werd het einde van de oorlog beschouwd als 9 mei 1945, toen de Duitse capitulatie van kracht werd. De datum is een nationale feestdag geworden – Dag van de Overwinning – en wordt herdacht in een grootse militaire parade op het Rode Plein.


Bekijk de video: 5 mei 1945


Opmerkingen:

 1. Rook

  Het is gewoon een prachtig bericht

 2. Mezigal

  Het uitstekende idee, is het met je eens.

 3. Jamel

  Natuurlijk. Het gebeurt.

 4. Beowulf

  Bravo, het bewonderenswaardige idee en het is tijdig

 5. Esmund

  Kan zoeken naar een link naar een site met veel artikelen over dit onderwerp.

 6. Ceyx

  Absoluut met je eens. Daar zit ook iets in, lijkt me een goed idee. Ik ben het met je eens.

 7. Jugor

  Deze zin is gewoon onvergelijkbaar :), I like it)))Schrijf een bericht